RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

CoMensha in Nieuwsuur over het belang van zorgcoördinatie

Op 31 oktober besteedde Nieuwsuur aandacht aan de rol van gemeenten als het gaat om zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel. Directe aanleiding hiervoor was de zorg van directeur-bestuurder van CoMensha Ina Hut over het gebrek aan opvolging van het advies van de commissie Lenferink.

Zie ook haar column van juli 2017, waarin zij gemeenten opriep om op hun verantwoordelijkheid voor zorgcoördinatie te nemen.

Al in 2015 heeft de Commissie Lenferink gerapporteerd over de organisatorische en financiële verantwoordelijkheid van gemeenten als het gaat om slachtoffers mensenhandel en zijn er belangrijke aanbevelingen gedaan.

Anno 2017 blijkt dat in 16 van de 35 centrumgemeenten nog steeds niets is geregeld. In de centrumgemeenten waar wel actie is ondernomen verschilt de mate van bestuurlijke betrokkenheid en inzet. Slachtoffers van mensenhandel worden hiervan de dupe. CoMensha zet zich, binnen de ter beschikking gestelde subsidiegelden, in voor landelijk dekkende zorgcoördinatie.

Nieuwsuur is daarnaast bezig, mede in samenwerking met CoMensha om meer thema's op het gebied van mensenhandel onder de publieke aandacht te brengen.

Klik hier om de column van Ina Hut te lezen.

Klik hier voor het rapport van de Cie. Lenferink.

Klik hier voor de uitzending in Nieuwsuur.
 Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2017-3