RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

CoMensha jaarbeeld 2016

Slachtoffers bij CoMensha in beeld
De Europese Commissie heeft 18 oktober uitgeroepen tot Dag tegen Mensenhandel om de lidstaten ertoe te zetten hun beleid tegen mensenhandel te verbeteren. Mensenhandel is een grove schending van de mensenrechten en een zeer zware vorm van criminaliteit. Naast drugs en wapenhandel is het de snelst groeiende vorm van criminaliteit. Het heeft vele verschijningsvormen, zoals: gedwongen prostitutie, gedwongen criminaliteit, arbeidsuitbuiting, orgaanhandel. Het jaarverslag 2016 van CoMensha bestaat uit twee delen. In het eerste deel presenteren we een aantal highlights van CoMensha als organisatie zelf, zoals ons dertig jarig bestaan, onze mobiele fototentoonstelling en onze opleidingen en trainingen. Tevens gaan we in op onze unieke en verbindende rol in de ketenaanpak tegen mensenhandel. In het tweede deel presenteren wij het overzicht van het aantal aanmeldingen bij CoMensha van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland over het jaar 2016, uitgesplitst naar onder andere leeftijd, geslacht en sector waar de uitbuiting plaatsvond. Ook geven wij inzicht in het aantal keren dat wij voor opvang hebben gezorgd en in welke soort opvanginstelling we dit hebben kunnen realiseren.

Zorg: veel slachtoffers worden niet gesignaleerd
We maken ons zorgen, met name over de forse daling van het aantal meldingen van (mogelijke) slachtoffers. In 2016 kregen we 1049 (mogelijke) slachtoffers aangemeld. Opnieuw een fors lager aantal dan in 2015, toen er 1321 (mogelijke) slachtoffers gemeld werden. En dat was al een daling ten opzichte van 2014, toen er 1561 (mogelijke) slachtoffers aangemeld werden. In twee jaar tijd een daling van ca. 33%. Als dit zou betekenen dat er minder slachtoffers zijn, dan zou dit een mooie ontwikkeling zijn. Maar navraag leert dat de daling vooral veroorzaakt wordt door een andere prioritering bij de
opsporingsdiensten (die verplicht zijn bij ons te melden), maar ook door het strikter naleven van de privacy wet- en regelgeving door organisaties die niet verplicht zijn bij ons te melden, zoals jeugdzorginstellingen. De daling zegt dus niets over het aantal werkelijke slachtoffers. In Nederland ligt volgens een recente schatting, waarbij gebruik is gemaakt van een nieuwe methode die met prof. dr. Jan van Dijk, de Nationaal Rapporteur en UNODC toepasbaar is gemaakt, jaarlijks aantal slachtoffers van mensenhandel rond de 6.250. De ILO (International Labour Organization) schat dat er in Nederland ca. 21.000 slachtoffers van mensenhandel zijn. Het laat zien dat wij slechts een topje van de ijsberg registreren. En helaas lijkt het erop dat de dalende trend zich in 2017 voortzet. Dat betekent dat slachtoffers die uitgebuit worden niet worden gesignaleerd en in hun uitbuitingssituatie blijven vastzitten! Dat mogen we niet laten gebeuren. Wij benadrukken nogmaals dat het van wezenlijk belang is slachtoffers van mensenhandel te signaleren en actie te ondernemen. Tegelijkertijd wijzen we ook op de noodzaak van het melden bij CoMensha. Hoe meer ketenpartners melden, des te meer zicht we krijgen op de werkelijk aard en omvang van het probleem.

En nu verder
Er is een grote drive bij alle ketenpartners om mensenhandel in Nederland aan te pakken. Daartoe is vertrouwen in elkaar, respect voor elkaars rol en een multidisciplinaire samenwerking noodzakelijk. In het onlangs gepresenteerde regeerakkoord is aandacht geschonken aan mensenhandel en dat vindt CoMensha positief. Het accent ligt op misstanden in de prostitutie en de voorkoming van seksuele uitbuiting. Daarnaast is er beperkte aandacht voor arbeidsuitbuiting, maar helaas geen expliciete aandacht voor criminele uitbuiting en gedwongen criminaliteit van onder andere minderjarigen. Ook zou aandacht voor nieuwe vormen van mensenhandel wenselijk zijn geweest. We kijken vooruit en gaan graag het gesprek aan met de nieuwe bewindspersonen, fractievoorzitters en Kamerleden, waarbij de aandacht onder meer zal liggen op de aanpak van mensenhandel in brede zin, de knelpunten bij de opvang van slachtoffers van mensenhandel, de zorgcoördinatie in de regio's en aandacht voor bewustwording en preventie.

Link naar Jaarbeeld 2016: http://issuu.com/campaignsenresults/docs/comensha-jaaroverzicht2016_web?e=19600738/51346922