KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

CoMensha kijkt tevreden terug op zeer geslaagd Congres

Op donderdag 22 september heeft CoMensha haar 30-jarig jubileum gevierd tezamen met oud- en huidige medewerkers en haar ketenpartners in Nieuwspoort Den Haag.

Het was een zeer geslaagde dag die opgeluisterd werd door de komst van H.K.H. Prinses Beatrix. Zij mocht als eerste persoon de speciale uitgave van 30 Portretten van Slachtoffers van Mensenhandel in ontvangst nemen.

Op deze dag spraken diverse gastsprekers vanuit hun eigen professionele invalshoek over mensenhandel, STV (Stichting tegen Vrouwenhandel de voorloper van CoMensha) en CoMensha.
Tevens was deze dag ook de start van de rondreizende tentoonstelling van de 30 portretten van Slachtoffers van Mensenhandel. Van 22 september tot 6 oktober staat deze tentoonstelling aan de Hofvijfer in Den Haag. Daarna zal de tentoonstelling Arnhem aandoen gevolgd door meerdere gemeenten in Nederland.

Zie voor meer informatie: www.mensenhandel.nl/pagina/30jaar