KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

CoMensha onderschrijft aanbevelingen rapport ‘Brede blik op slachtofferschap’

Slachtofferschap van seksueel geweld en seksuele uitbuiting komt vaker voor in een context waar slachtoffers al meerdere problemen en kwetsbaarheden hebben. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen. “Om seksueel geweld tegen kinderen en seksuele uitbuiting aan te pakken is het dan ook noodzakelijk breder te kijken dan naar de problematiek van seksueel geweld en uitbuiting alleen” stellen de onderzoekers.

Het onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel richt zich op de achtergrond van slachtoffers van seksueel geweld tegen kinderen en binnenlandse seksuele uitbuiting op verschillende leefgebieden. De onderzoekers concluderen dat het voor de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen en seksuele uitbuiting noodzakelijk is om breder te kijken dan naar het seksueel geweld en seksuele uitbuiting alleen.

Unieke omstandigheden

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel beveelt aan om in de hulpverlening en signalering rekening te houden met unieke omstandigheden. “Een uitgebreide inventarisering van de achtergrondsituatie van slachtoffers en mogelijke problematiek is noodzakelijk om de juiste bescherming en ondersteuning bij herstel te kunnen bieden” schrijven de onderzoekers.

Integrale benadering en hulpverlening

CoMensha onderschrijft het belang van een integrale benadering en hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel. “Vanuit ons werk signaleren we dat slachtoffers van seksuele uitbuiting vaak al meerdere problemen en kwetsbaarheden hebben. We zien helaas vaak dat de zorg en hulpverlening aan deze doelgroep met complexe zorgvragen onvoldoende aansluit” stelt Ina Hut, directeur-bestuurder van CoMensha.

Multiproblematiek

CoMensha signaleert dat zaken steeds complexer worden. Multiproblematiek bij slachtoffers van mensenhandel heeft daarom binnen CoMensha een belangrijke focus. Naar aanleiding van onderzoek van CoMensha en de Universiteit van Tilburg zijn in oktober 2019 39 extra opvangplekken specifiek voor slachtoffers met multiproblematiek gecreëerd (OMM). “Het is van groot belang dat professionals in staat worden gesteld om passende zorg aan (vermoedelijke) slachtoffers te bieden” aldus Ina Hut.

Drempels

De onderzoekers stellen tot slot dat er meer onderzoek nodig is om te begrijpen welke drempels slachtoffers ervaren die geen aangifte doen. CoMensha deelt deze aanbeveling. Het is essentieel om mogelijke drempels voor slachtoffers weg te nemen en ervoor te zorgen dat de benadering en processen bij de politie aansluiten op de kenmerken en behoeftes van (vermoedelijke) slachtoffers.

Lees het volledige onderzoeksrapport 'Brede blik op slachtofferschap'.