JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

CoMensha opleidingen en trainingen

CoMensha verzorgt opleidingen en trainingen voor ketenpartners. Denk hierbij aan gemeenten, het COA, de Politieacademie, hulpverleners en zorgcoördinatoren. Wij bieden ook opleidingen en trainingen op maat. Wilt u meer informatie over de opleidingen en trainingen van CoMensha dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Opleiding en Trainingen via info@comensha.nl.

Trainingen COA
In de opvanglocaties van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) bevinden zich regelmatig slachtoffers van mensenhandel. Vluchtelingen zijn door hun onzekere positie kwetsbaar voor mensenhandel. Daarom is het belangrijk dat de medewerkers op de asielzoekerscentra bekend zijn met de signalen van mensenhandel en ook in staat zijn deze te herkennen.

CoMensha heeft in opdracht van het COA en in samenwerking met het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM), de Beschermde Opvang Jade en het Team Criminele Inlichtingen (TCI) trainingen gegeven aan medewerkers van het COA. Het doel van deze trainingen is het creëren van meer bewustwording rondom de onderwerpen mensenhandel en mensensmokkel.

Tijdens deze dagen, die in november hebben plaatsgevonden, werd uitleg gegeven over wat mensenhandel en mensensmokkel is en er werd aandacht besteed aan het herkennen van de signalen mensenhandel. Daarnaast gaven wij uitleg over de verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel, de zogenoemde B8.3-regeling, en over de voorzieningen waarop slachtoffers van mensenhandel aanspraak kunnen maken. Het slachtofferperspectief staat centraal.

Het is een interactieve training waardoor actieve deelname wordt gestimuleerd. De trainingen worden met veel enthousiasme ontvangen en de deelnemers zijn blij met de vorm en de inhoud van de training. De deelnemers hebben nu een duidelijker beeld van wat de signalen van mensenhandel zijn en zij krijgen een beeld van de route; waar kunnen zij terecht met opgevangen signalen en wat er gebeurt met de melding.

Wij zijn aan het onderzoeken of de training ook in 2016 weer kan worden gegeven.

Workshop VluchtelingenWerk Budel en Den Bosch
Ook de vrijwilligers van VluchtelingenWerk Nederland komen met regelmaat in aanraking met (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. Ook voor hen is het belangrijk dat zij bekend zijn met de signalen van mensenhandel en in staat zijn deze te herkennen. VluchtelingenWerk heeft CoMensha benaderd met het verzoek een workshop te verzorgen voor de vrijwilligers in Budel en Den Bosch.

Doel van deze workshop was om de vrijwilligers kennis te laten maken met het onderwerp mensenhandel en de signalen van mensenhandel. Ook hebben wij de B8.3-regeling en aandachtspunten op dit gebied besproken. De vrijwilligers gaven aan dat zij beter gaan letten op signalen van mensenhandel en dat zij nu weten hoe zij de B8.3-procedure kunnen uitleggen aan cliënten en collega's. Uiteraard kunnen zij nog altijd contact opnemen met de Helpdesk van CoMensha wanneer zij vragen hebben.

De 25 vrijwilligers vonden het een geslaagde training en zij vonden het fijn dat het een bijeenkomst met veel interactie was.

Mensenhandel komt ook voor in uw gemeente
In 2014 is CoMensha - in samenwerking met FairWork, Meld Misdaad Anoniem, de Inspectie SZW en later ook het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) - gestart met het geven van trainingen aan gemeenten. Het trainingsprogramma is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In totaal hebben we 26 trainingen gegeven in tien verschillende regio's.

Tijdens de training leren ambtenaren en veiligheidscoördinatoren signalen van arbeidsuitbuiting te herkennen en wat zij kunnen doen om arbeidsuitbuiting te bestrijden in hun gemeente. Zij zijn de ogen en oren van de gemeente en kunnen zowel slachtoffers als mensenhandelaren tegenkomen. Hierdoor kunnen zij het verschil maken in de strijd tegen mensenhandel!

Ook is er een aantal Train de Trainer trainingen gegeven. In dit 2-daagse traject trainen we ambtenaren die vervolgens hun eigen collega's trainen signalen van arbeidsuitbuiting te herkennen.

De trainingen zijn door alle deelnemers positief en enthousiast ontvangen. Volgende week worden de laatste trainingen voor dit jaar gegeven. CoMensha hoopt dat zij ook in 2016 weer vele gemeenteambtenaren mogen trainen.

Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van november 2015.