RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

CoMensha: opleidingen en trainingen

CoMensha verzorgt opleidingen en trainingen voor ketenpartners. Denk hierbij aan gemeenten, het COA, de Politieacademie, hulpverleners en zorgcoördinatoren. Wij bieden ook opleidingen en trainingen op maat.

Wilt u informatie over de opleidingen en trainingen van CoMensha dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Opleiding en Trainingen via info@comensha.nl.

Trainingen COA
De training van COA medewerkers door CoMensha en partners is in volle gang. De basistraining is bedoeld voor iedere COA medewerker. Voor contactpersonen mensenhandel op de opvanglocaties is een verdiepingstraining ontwikkeld. Deze medewerkers zullen fungeren als vraagbaak voor hun collega's en zij zullen ervoor zorgen dat het onderwerp onder de aandacht blijft op de AZC's.

Het doel van deze trainingen is het creëren van meer bewustwording rondom de onderwerpen mensenhandel en mensensmokkel. Er wordt aandacht besteed aan het herkennen van de signalen van mensenhandel en wat medewerkers met deze signalen kunnen doen. Daarnaast geven wij uitleg over de verblijfsregeling voor slachtoffers van mensenhandel, de zogenoemde B8.3-regeling, en over de voorzieningen waarop slachtoffers van mensenhandel aanspraak kunnen maken.

In de opvanglocaties van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) bevinden zich ook (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. Vluchtelingen zijn door hun onzekere positie kwetsbaar voor mensenhandel. Derhalve is het belangrijk dat de medewerkers op de asielzoekerscentra bekend zijn met de signalen van mensenhandel en ook in staat zijn deze te herkennen. Wij zijn blij op te merken dat de deelnemers na de training aangeven meer alert te zijn en dat zij ongebruikelijke situaties zullen melden.

De trainingen worden gegeven in samenwerking met het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM), de Zorggroep Jade en de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE).

Voorlichting Politie
Ook dit jaar heeft CoMensha een gastles verzorgd bij de politieacademie. Het doel van deze interactieve bijeenkomsten is de deelnemers een beeld te geven van de werkzaamheden van CoMensha en nut en noodzaak van het registreren van (mogelijke) slachtoffers. Daarnaast wordt er gesproken over de praktische uitvoering van de B8.3-regeling. Uiteraard wordt ook het belang van samenwerking tussen de ketenpartners benadrukt en de rol van de zorgcoördinator mensenhandel uitgelegd.

Tevens is er ruimte om knelpunten te bespreken. En zeer herkenbaar knelpunt is het vinden van een geschikte opvangplek voor Nederlandse slachtoffers van mensenhandel met een drugs- of alcoholprobleem.

FairWork Academie en CoMensha
De FairWork Academie trainde in 2015 gemeenteambtenaren op het signaleren van mensenhandel. Zij deden dit samen met CoMensha, Meld Misdaad Anoniem, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het CCV.

Ook in 2016 geven wij gezamenlijk trainingen bij gemeenten. Tijdens deze trainingen licht CoMensha de registratiecijfers toe en vertellen wij wie CoMensha is en wat wij voor een gemeente kunnen betekenen.

Medilex - Gegrepen door mensenhandel
CoMensha heeft samen met het EMM, Gert Buist, een workshop verzorgd bij een themadag georganiseerd door Medilex. Wij hebben verteld wat mensenhandel is en wat het verschil is met mensensmokkel. Daarnaast hebben we de aanwezigen inzicht willen geven in de aard en omvang van mensenhandel in Nederland. Leuk is om aan te geven dat beide organisaties, EMM en CoMensha, met deze training laten zien hoe belangrijk het is om samen te werken en dat je door samen te werken deelnemers nog meer kunt leren.


 


Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2016-2