JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

CoMensha over arbeidsuitbuiting in Sprank, een blad voor Sociaal Domein

Onze directeur-bestuurder, Ina (H.R.) Hut, en Eefje de Volder, adviseur aanpak mensenhandel met als expertise Arbeidsuitbuiting, hebben meegewerkt aan een recent verschenen Sprank-artikel over arbeidsuitbuiting, één van de vormen van mensenhandel. Aanleiding van het artikel is dat het kabinet de komende jaren tientallen miljoenen extra investeert in het bevorderen van een eerlijke arbeidsmarkt.

Het artikel ‘Als je er niet naar zoekt, zie je het niet’ staat op pagina 20-23 van het aprilnummer Sprank. Naast onze collega's, heeft de redactie ook gesproken met de Inspectie SZW en de gemeenten Alkmaar en Westland. 

Lees hier het artikel (pdf). 

Het tijdschrift Sprank van Divosa is bestemd voor beslissers in het sociaal domein op de gebieden werk & inkomen, participatie, zorg en welzijn. Divosa is de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein.

Correctie
Per abuis staat in de gedrukte versie van Sprank nog een fout. De vermelding dat 'CoMensha samen met de VNG en de Inspectie SZW in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid het programma ‘Samen tegen Mensenhandel’ ontwikkelde' is uiteraard niet correct. Die eer komt het kabinet toe.
CoMensha was zeker - net als veel andere ketenpartners, waaronder ook de Inspectie SZW - betrokken bij de totstandkoming van dit programma, maar heeft dit niet ontwikkeld. De redactie van Sprank zal in het komende nummer een rectificatie verzorgen.

Gemeenten aan zet
Het project waar CoMensha en de VNG nu in samenwerken, dankzij gelden van de ministeries van Justitie en Veiligheid & Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is opgezet om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een goed lokaal en regionaal beleid om mensenhandel tegen te gaan. Naast vele andere activiteiten, is maandag 1 april 2019 een enquete uitgegaan naar alle 355 colleges. Gemeenten kunnen tot 25 april a.s. reageren. Medio mei zullen de eerste resultaten bekend zijn.


Meer weten over het programma 'Samen tegen mensenhandel'? Lees hier de reactie van CoMensha.
Andere artikelen uit het aprilnummer van Sprank lezen? Klik hier.