LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

CoMensha presenteert gastsprekers webinar 'Criminele uitbuiting van jongeren'

Het is bijna zover! Op donderdag 22 september organiseert CoMensha haar jaarlijkse kennisdag voor partners in het zorg- en veiligheidsdomein. Tijdens het webinar gaan officier van justitie Petra Hoekstra, onderzoeker Thris Leito, expert Martine Kroezen en credible messenger Kaoutar en Marves dieper in op het thema criminele uitbuiting van jongeren.

Petra Hoekstra (officier van justitie en portefeuillehouden migratiecriminaliteit bij het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie)

Petra Hoekstra is sinds 2017 officier van justitie en portefeuillehouder migratiecriminaliteit bij het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Samen met collega’s en relevante ketenpartners uit binnen én buitenland, zet zij zich in om internationaal georganiseerde migratiecriminaliteit op een daadkrachtige en innovatieve manier te bestrijden. In de afgelopen jaren heeft zij diverse internationale zaken gedraaid op het gebied van bestrijding van migratiecriminaliteit. Ook heeft ze, onder andere voor het UNODC, in binnen en buitenland haar medewerking verleend aan opleidingen op dit gebied. Mw. Hoekstra is daarnaast betrokken bij het Harvard Mensenhandel Fieldlab Criminele Uitbuiting op het onderwerp gedwongen drugshandel van jongeren op scholen.

Naast deze werkzaamheden is zij plaatsvervangend Advocaat-Generaal bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en onderzoeker bij het Bureau Integriteit van het Openbaar Ministerie. Mw. Hoekstra is hiervoor vanaf 2006 coördinerend jeugdofficier van justitie geweest in Noord-Nederland.

Petra Hoekstra

Onderzoeker Thris Leito (Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel)

Sinds 2021 werkt Thris Leito als onderzoeker bij het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Onlangs heeft het CKM een landelijk onderzoek afgerond naar criminele uitbuiting in dertien (middel)grote gemeenten in Nederland. In totaal namen 1.637 jongerenwerkers, onderwijzers, wijkagenten, leerplichtambtenaren, schuldhulpverleners en andere eerstelijnsprofessionals deel aan het onderzoek. De helft van de deelnemende professionals benoemt in de afgelopen twee jaar in aanraking te zijn geweest met een of meer (vermoedelijke) slachtoffers van criminele uitbuiting. Niet zelden komt het voor dat criminelen doelbewust kwetsbare of minderjarige personen ronselen en inzetten voor het plegen van strafbare feiten. Tijdens het webinar neemt Leito de deelnemers mee in de ervaringen van deze eerstelijns professionals en de bevindingen.
Thris Leito

Martine Kroezen (Oprichter STRDR. en trendvolger van jongeren en criminaliteit)

Martine Kroezen is oprichter van STRDR. en trendvolger van jongeren en criminaliteit. Als het gaat om criminele uitbuiting, weet je dan wat je ziet? We zijn geneigd om vanuit slachtoffer of dader te kijken, maar bij jeugdigen is die grens in wat ze doen niet altijd scherp, ook niet voor henzelf. En als je dan die uitbuiting ziet, hoe maak je dan stappen om dat te laten stoppen in contact met de jeugdige en samen met het netwerk
Martine Kroezen

Kaoutar en Marves (Credible Messenger ADAMAS Amsterdam)

Kaoutar en Marves zijn Credible Messengers bij het netwerk ADAMAS. ADAMAS is een Amsterdams netwerk van Credible Messengers. Een combinatie van ervaringsdeskundigen, criminologen, psychologen en andere professionals. Zij kennen 'de straat' en komen op voor jongeren die nu niet of nauwelijks gehoord worden. Door hun achtergrond herkennen ze de frustraties, woede en ambities van deze jongeren. Zij zijn geworteld in de wijken en werken in een daadkrachtig netwerk zodat ze snel kunnen schakelen. Kaoutar en Marves behoeden jongeren om de criminaliteit in te gaan en zij bieden jongeren die in de criminaliteit zitten een ander perspectief. Dit doen zij vanuit hun eigen persoonlijke ervaring. 

Kaoutar

Marves

Klik hier om naar het aanmeldformulier voor de kennismiddag te gaan.