JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

CoMensha presenteert gastsprekers webinar 'Daders van mensenhandel'

Het is bijna zover! Op donderdag 23 september organiseert CoMensha haar jaarlijkse kennisdag voor partners in de zorgketen. Tijdens het webinar gaan onderzoekers Roos Broere en Suze Hageman, hoogleraar Masja van Meeteren en expert Martine Kroezen dieper in op het thema daderschap van mensenhandel.

Onderzoekers Suze Hageman en Roos Broere (Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen)
suze-hageman-166-ao-20170619 broere-01-ao-25-02-2019
(Foto links: Suze Hageman | Foto rechts: Roos Broere)

De Nationaal Rapporteur onderzoekt de aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. Op basis van onderzoeken en informatie uit verschillende bronnen adviseert de Nationaal Rapporteur de nationale en lokale overheid, andere bestuursorganen, internationale organisaties en hulpverleningsprofessionals over hoe zij mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen kunnen voorkomen en bestrijden. Suze Hageman werkt sinds 2016 bij de Nationaal Rapporteur als onderzoeker. Zij heeft een achtergrond in criminologie. Roos Broere werkt als senior onderzoeker bij de Nationaal Rapporteur. Zij is hier sinds 2018 werkzaam en heeft een achtergrond in sociologie.

Prof. Dr. Masja van Meeteren (Hoogleraar criminologie aan de Radboud Universiteit en universitair hoofddocent Criminologie aan Universiteit Leiden)
d200x250
Prof. Dr. Masja van Meeteren doet onderzoek naar criminaliteitsbestrijding en de gevolgen daarvan op het snijvlak met migratievraagstukken. Een cruciale verandering bij de aanpak van criminaliteit is dat het strafrecht en bestuursrecht steeds nauwer verknoopt zijn geraakt. In haar onderzoek bestudeert professor van Meeteren deze veranderingsprocessen en de gevolgen daarvan. Van Meeteren richt zich enerzijds op wetgeving, beleid en discretionair handelen en beslissingen door en over actoren betrokken bij strafrecht, handhaving en toezicht. Bovendien onderzoekt zij de effectiviteit van de verschillende maatregelen die voor de criminaliteitsbestrijding worden ingezet. Anderzijds richt zij zich op de gevolgen van criminaliteitsbestrijding voor verschijningsvormen van criminaliteit die raken aan migratie, zoals mensenhandel. Zo deed Van Meeteren uitvoerig onderzoek naar arbeidsuitbuiting, waarbij zij onder andere opsporingsdossiers arbeidsuitbuiting analyseerde, slachtoffers van arbeidsuitbuiting interviewde, en jurisprudentie analyseerde.

Martine Kroezen (Oprichter STRDR en trendvolger van jongeren en criminaliteit)

mk18
Mede door de digitalisering verspreidt de straatcultuur zich als een olievlek waarbij jongeren uit alle lagen in onze samenleving zich aangetrokken voelen tot deze subcultuur. De bijbehorende lifestyle en mindset worden breed omarmd en uitgedragen. Het opportunisme in deze mindset zorgt voor een verschuiving van de grens legaal-illegaal. En wanneer we dan kijken naar criminele uitbuiting, zien we jongeren die dader zijn en jongeren die slachtoffer zijn, maar regelmatig ook allebei. Weten hoe deze mindset in elkaar zit, geeft meer inzicht in de signalen waardoor er eerder en effectiever kan worden ingegrepen.

In verband met de grote belangstelling voor dit onderwerp is aanmelden voor de webinar nog mogelijk tot maandag 20 september 2021. Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan.