KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

CoMensha sponsort leerstoel van professor Conny Rijken

Per 1 januari 2016 heeft Tilburg University professor Conny Rijken benoemd tot hoogleraar Human Trafficking and Globalization. Op 18 november sprak zij haar inaugurele rede uit. Bij het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT), dat deel uitmaakt van Tilburg Law School, zal Conny Rijken zich in het bijzonder richten op uitbuiting en andere schendingen van de mensenrechten in de context van mondiale migratie.

Omdat CoMensha het belangrijk vindt als maatschappelijke organisatie te investeren in wetenschappelijk onderzoek dat de positie van slachtoffers van mensenhandel in Nederland bevordert, heeft CoMensha besloten een deel van de leerstoel van professor Conny Rijken te sponsoren.

CoMensha hecht er belang aan dat er een verbinding is tussen wetenschappelijk onderzoek en de knelpunten en uitdagingen die in het maatschappelijk werkveld worden geconstateerd met betrekking tot de bescherming en ondersteuning van slachtoffers mensenhandel in Nederland.

In het kader van de leerstoel (althans het gesponsorde deel) zal Conny Rijken bijdragen aan de kennis over de huidige bescherming van slachtoffers mensenhandel in Nederland en de uitdagingen die er nog liggen. Daarnaast zal CoMensha probleemstellingen aandragen die studenten, onder begeleiding van Conny Rijken, zullen uitwerken binnen de Human Trafficking Law Clinic. Deze is gebaseerd op en ontstaan in samenwerking met de Human Trafficking Law Clinic van Michigan University. CoMensha nodigt ook u als ketenpartner van harte uit probleemstellingen aan te dragen die u belangrijk vindt om te worden onderzocht.

 



Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2016-3