KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Uitrol zorgcoördinatie gemeente en signalering mensenhandel medische sector dankzij financiering VWS

Dankzij extra subsidiegelden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), kan CoMensha een tweetal nieuwe projecten opstarten om mensenhandel aan te pakken. Het betreft een project voor de uitrol van zorgcoördinatie bij gemeenten in Nederland in samenwerking met VNG en een project met specifieke aandacht voor signalering mensenhandel in de medische sector. De projecten zijn inmiddels gestart.

Uitrol zorgcoördinatie
CoMensha is gestart met een nieuw project waarin we samenwerken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om gemeenten te ondersteunen en assisteren bij het opstellen/opzetten van verscheidene aspecten van een goed lokaal en regionaal mensenhandel beleid. CoMensha krijgt hiervoor een subsidie voor twee jaar.

Het project vindt plaats naar aanleiding van de afspraken over lokaal en regionaal mensenhandel beleid in de Programmastart Interbestuurlijk Programma (IBP) 2018, de afspraken van alle 35 wethouders Beschermd Wonen van de centrumgemeenten in 2017, de aanbevelingen van de commissie Lenferink uit 2015 en de richtlijnen in het Basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel uit 2015 van het ministerie van Veiligheid en Justitie, LIEC-RIEC en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

CoMensha en de VNG kunnen gemeenten waar nodig ondersteunen en assisteren bij het opzetten en inrichten van de zorgcoördinatie mensenhandel, actieve signalering van mensenhandel door functionarissen binnen gemeenten en de interne meldroute, creëren van bewustwording over mensenhandel (ook door middel van onze fototentoonstelling Open je ogen voor mensenhandel), trainingen voor baliemedewerkers, toezichthouders en inspectiemedewerkers en het realiseren van beleidsplannen over mensenhandel, etc.

Na de 0-inventarisatie, is één van de eerste stappen van het project het maken van een document met suggesties voor gemeenten op bovenstaande onderwerpen. Hiervan is reeds een conceptversie voor gemeenten beschikbaar.

Signalering mensenhandel in de medische sector
Het andere project richt zich op de zorgverleners uit de medische sector. CoMensha krijgt ook hiervoor een subsidie voor twee jaar. CoMensha ziet in de praktijk dat een groot deel van de slachtoffers van mensenhandel tijdens hun uitbuiting in contact komt met een medisch professional. Het is dus van groot belang dat deze groep signalen kan herkennen en weet hoe ze mogelijke slachtoffers kan melden en doorverwijzen. Ook bestaat er een wettelijke basis om zorgverleners te meer te betrekken bij het herkennen van mensenhandel.

Voor dit project zal onder andere toegewerkt worden naar het expliciet opnemen van mensenhandel in de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dat gebeurt in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en verschillende beroepsverenigingen die actief zijn in de zorg, zoals de artsenfederatie en de KNMG.
Daarnaast wordt samengewerkt met Veilig Thuis om ervoor te zorgen dat zorgverleners met vermoedens dat iemand een slachtoffer is van mensenhandel bij Veilig Thuis terecht kunnen voor advies en/of het doen van een melding.

Meer weten?
Marcus de Koning-Man is onze projectleider van beide projecten. Voor vragen kan met hem contact worden opgenomen via m.dekoning-man@comensha.nl (033) 448 11 86.

Meer lezen?
Voor het project in samenwerking met de gemeenten is achtergrondinformatie beschikbaar.
Het IBP
Afspraken wethouders
Aanbevelingen commissie Lenferink
Basisniveau Bestuurlijke aanpak

(Bron foto: website ministerie van VWS)

 Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van september 2018