KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Inspecteurs uit Kroatië krijgen info over werk CoMensha

Op donderdag 20 september 2018 heeft CoMensha inspecteurs uit Kroatië, die op werkbezoek waren bij de Inspectie SZW te Amsterdam, een toelichting gegeven over de kerntaken van CoMensha.

Collega Eefje de Volder ging daarbij in op de (noodzaak van) registratie, onze coördinatiefunctie bij de eerste opvang en zorg van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel, de wijze waarop de Inspectie SZW (dus de opsporingskant) en CoMensha (de zorgkant) samenwerken in de aanpak van mensenhandel en wat daarbij de uitdagingen zijn.

De uitwisseling bood de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en meer kennis op te doen over de wijze waarop het in Kroatië geregeld is, een land waarbij maar weinig mensenhandelzaken lopen en een beperkt aantal slachtoffers worden geïdentificeerd. In 2015 ging het om dertig (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel.

 

 


 


CoMensha spreekt vaker bij ketenpartners op bijeenkomsten of ontvangt delegaties uit het buitenland/ Lees ook 'Mensenhandel gaat over landsgrenzen'.