RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

CoMensha werkt aan een nieuw aanmeldformulier

Al jaren maakt Comensha gebruik van een aanmeldformulier dat door ketenpartners gebruikt kan worden om cliënten aan te melden. Op dit formulier staan alle gegevens die CoMensha nodig heeft om het (mogelijke) slachtoffer te registreren. Maar ook voor het verwijzen van de cliënt naar de juiste hulpverleningsinstantie of voor het zoeken van een geschikte opvangplek heeft CoMensha deze gegevens nodig.
Om te voldoen aan de regels die de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) is CoMensha bezig een nieuw aanmeldformulier te ontwikkelen. Dit doet CoMensha in overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Op dit nieuwe formulier komen gegevens die CoMensha niet nodig heeft voor het registreren, of informatie verschaffen niet meer voor. Zo wordt bijvoorbeeld niet meer gevraagd naar het V-nummer van een mogelijk slachtoffer van niet-Nederlandse afkomst. CoMensha heeft dit nummer niet nodig om haar werk goed te kunnen doen. Ook gegevens die nodig zijn voor het zoeken van opvang komen op het aanmeldformulier niet meer voor. Indien er sprake is van een opvangverzoek (of ambulante hulp) zal telefonisch contact plaatsvinden. Op deze manier kan CoMensha gerichtere vragen stellen en hoeft de aanmelder niet onnodig veel registratie-items in te vullen.

Wanneer het nieuwe aanmeldformulier gereed is, zal dit op de website komen te staan. Aanmelders kunnen het dan downloaden van de website. De Nationale Politie zal er voor zorgen dat alle eenheden in het land het nieuwe formulier ter beschikking krijgen.


Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van juni 2015