KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

CoMensha's nieuwe bestuursvoorzitter Leen Diepenhorst aan het woord

Graag stel ik mij even voor als nieuwe bestuursvoorzitter (en daarmee beoogd voorzitter van de Raad van Toezicht, zodra die bestuurswijziging statutair is afgewikkeld). Mijn naam is Leen Diepenhorst, ik ben geboren in 1946 in Rotterdam (dus Feyenoord-supporter), getrouwd met Marijke, vader van 3 zoons en trotse opa, zoals dat heet, van 4 kleinkinderen.
Ik heb een loopbaan van 43 jaren bij de Nederlandse politie achter me. Begonnen als agent in Rotterdam, daarna inspecteur in Breda, korpschef gemeentepolitie Goes, korpschef gemeentepolitie Leeuwarden en tot slot korpsleiding politie regio Friesland. Als nevenfuncties ben ik voor de Raad van Hoofdcommissarissen bijna 20 jaar mede-portefeuillehouder Vreemdelingenzaken en 12,5 jaar lang portefeuillehouder politiële jeugdtaak geweest.

Na mijn pensionering ben ik blijven werken als voorzitter van de Raad van Toezicht c.a. toezichthouder in onderwijs, jeugdzorg, welzijn en gevangeniswezen.

De keuze voor niet commerciële functies is een bewuste. De kwaliteit van de samenleving en van de overheid toont zich m.i. daar waar kwetsbare mensen leven. Kinderen, bejaarden, zorgvragers, kinderen in het onderwijs, gedetineerden en in die rij past ook de zorg voor slachtoffers van mensenhandel en gedwongen prostitutie. Daarbij vind ik mensenhandel één van de meest afschuwelijke en mensonwaardige criminele feiten die we kennen en die daarom in bestrijding, voorlichting en opsporing en bestraffing van daders permanent hoge prioriteit moeten geven. Vanuit die motivatie heb ik ook geen bedenktijd nodig gehad, toen mij werd gevraagd tijd en energie vrij te maken voor CoMensha .

Ik wens alle ketenpartners en de medewerkers van CoMensha betekenisvolle kerstdagen, een veilige jaarwisseling en een gezond 2016 toe.Klik hier om terug te gaan naar de eindejaarsnieuwsbrief CoMensha 2015