JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Commissie Azough

Jeugdzorgorganisaties intensiveren hun hulp aan meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel. De afspraken die ze daarover hebben gemaakt staan in het Actieplan Hun verleden is niet hun toekomst, dat de Commissie Azough op 8 december 2014 presenteerde aan staatssecretaris Van Rijn op een locatie van Jeugdformaat Jeugd- en opvoedhulp.

De jeugdzorg gaat onder andere werken aan betere signalering en een registratieprocedure voor minderjarige slachtoffers ontwikkelen. Ook is afgesproken deze meiden voortaan in een groep specifiek voor meisjes op te vangen, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dit niet te doen. De samenwerking met politie en justitie wordt verder uitgewerkt en er komt een overzicht van beschikbare effectieve behandelingen.

Met de presentatie van haar Actieplan houdt het werk van de Commissie Azough niet op. Ze zal de afspraken die gemaakt zijn met de jeugdzorgorganisaties monitoren en met alle partners het gesprek aangaan om de actiepunten uit te voeren en zo mogelijk te verbreden.
CoMensha en het Nederlands Jeugdinstituut zijn inmiddels bezig om gezamenlijk een aantal aanbevelingen verder uit te werken.

Lees meer:
http://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-van-het-NJi-Actieplan-moet-aanpak-meisjesslachtoffers-loverboys-verbeteren