KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Commissie Azough

Begin 2014 namen jeugdzorgorganisaties aangesloten bij Jeugdzorg Nederland het initiatief om de Commissie 'Aanpak meisjesslachtoffers loverboys / mensenhandel in de zorg voor jeugd' in te stellen.
Dat deden ze uit bezorgdheid over de bestaande aanpak van loverboy- en mensenhandelproblematiek en het groeiend aantal slachtoffers. De Commissie onder onafhankelijk voorzitterschap van Naïma Azough kreeg de opdracht met een actieplan te komen om de effectiviteit van de bestaande aanpak te verbeteren.

CoMensha is met jeugdinstellingen aan het kijken hoe we een registratieprocedure voor minderjarige slachtoffers kunnen vormgeven.


Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van juni 2015