LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Commissie Lenferink

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Federatie Opvang (FO) hebben medio 2014 een gezamenlijke commissie ingesteld onder voorzitterschap van de heer H. Lenferink, burgemeester van Leiden. Vastgesteld was dat de aanmelding van en opvang voor slachtoffers mensenhandel niet eenduidig is en de gemeentelijke verantwoordelijkheden niet helder waren.
De Commissie heeft een rapport uitgebracht: 'Gemeenten en de opvang van en zorg voor slachtoffers van mensenhandel', waarin gesteld wordt dat de gemeenten organisatorisch en financieel verantwoordelijk zijn voor de zorg en opvang voor slachtoffers mensenhandel. Enkele andere conclusies uit het rapport zijn:

  • Gemeenten werken mee aan inschrijving van (mogelijke) slachtoffers die worden aangetroffen en nog niet zijn ingeschreven

  • Op lokaal niveau zal kennis en expertise aanwezig moeten zijn binnen sociale wijkteams en het ambtelijk apparaat.

  • Het is noodzakelijk dat overal de functie van zorgcoördinatie wordt gerealiseerd.

  • Een centraal informatie- en registratiepunt voor de opvang (i.c. Comensha) blijft belangrijk, zowel voor het algemene overzicht m.b.t. de bestrijding van mensenhandel (Rijk), als voor de gemeenten. Dat kan ook de zorgcoördinatie ondersteunen.Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van juni 2015