RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

- Update -Livestream: Congres 30 Jaar STV / CoMensha live via internet te volgen

Op 22 september organiseert CoMensha het congres "30 Jaar STV | CoMensha, Terugblik en Uitdagingen" dat zal plaatsvinden in Nieuwspoort, Den Haag. Tijdens het congres wordt teruggeblikt op 30 jaar strijd tegen mensenhandel. Er wordt ook vooruitgekeken: wat zijn uitdagingen voor de toekomst?

Mensenhandel is in Nederland nog steeds een groter probleem dan menigeen denkt. Het is een ernstige schending van mensenrechten die vrouwen, mannen en kinderen kan treffen en vele verschijningsvormen kent. Vaak is er ook sprake van extreem geweld. De aandacht voor mensenhandel mag niet verslappen! Alle reden voor CoMensha om mensenhandel weer stevig onder de aandacht te brengen.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen het congres van een afstand te volgen, wordt gebruikt gemaakt van een Live Stream.

Update: Op YouTube is deze Live Stream opgedeeld in vier verschillende delen:

Klik op: Live Stream deel 1:
In deel 1:
Rachelle Kingswijk, H.K.H. Prinses Beatrix, Minister Ard van der Steur, Mensenrechtenactivisten van het 1e uur over dilemma's en kansen in 30 jaar strijd tegen mensenhandel:Lin Chew, oprichter Stichting tegen Vrouwenhandel (STV)Marjan Wijers, onderzoeker en oud beleidsmedewerker STV, Nel van Dijk, oud-Europarlementariër en 1e
voorzitter STV, Bärbel Heide Uhl, onderzoeker en één van de grondleggers
van het La Strada Netwerk

Klik op: Live Stream deel 2:
In deel 2:
De ontwikkeling van de integrale aanpak van mensenhandel door Herman Bolhaar, voorzitter van het College van procureurs-generaal (Openbaar Ministerie) en voorzitter
van de Taskforce Mensenhandel;
Mensenhandel In en Uit Beeld: 16 jaar Nationaal Rapporteurschap Mensenhandel:
Dien Korvinus: 1e Nationaal Rapporteur Mensenhandel (2000“2006)
Corinne Dettmeijer: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (2006 “heden);
Impressie van straatinterviews over mensenhandel op de Haagse markt augustus 2016 door Aldith Hunkar;

Klik op: Live Stream deel 3:
In deel 3:
Impressie van straatinterviews, deel 2, op de Haagse markt augustus 2016 over mensenhandel door Aldith Hunkar;
Uitdagingen en kansen voor de toekomst door Ina Hut, directeur CoMensha;
Aanpak van arbeidsuitbuiting als uitdaging voor de toekomst
FNV:
Visie van de werknemersorganisatie, door Catelene Passchier, vice-voorzitter FNV
VNO-NCW en MKB-Nederland:
Visie van de werkgeversorganisatie, doorHarry van de Kraats, directeur Sociale Zaken VNO-NCW en MKB-Nederland
Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU):'Best practices' om arbeidsuitbuiting tegen te gaan
door Jurriën Koops, directeur ABU

Klik op: Live Stream deel 4:
In deel 4:
Minderjarige slachtoffers mensenhandel en de taak voor Jeugdzorg/Jeugdbescherming en de gemeenten als uitdaging voor de toekomst
Naïma Azough, oud-Tweede Kamerlid GroenLinks, voorzitter Commissie 'Aanpak meisjesslachtoffers loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd'.
Momenteel Speciaal Rapporteur Preventie van Extremisme in opdracht van OCW en VWS;
Afsluiting Congres.

Voor meer filmpjes van het congres? Zie: http://www.comensha.nl/pagina/30jaar