LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Column Ina Hut: Corona en mensenhandel

Sinds de intelligente lockdown in verband met Corona vanaf medio maart, zien wij een aanzienlijke afname van het aantal meldingen van mensenhandel bij ons. Waren het er eerst nog zo’n honderd per maand, nu zijn het er 1 - 5 per week. 

Kunnen we daarmee stellen dat het aantal slachtoffers van mensenhandel afneemt? Wij denken dat mensenhandel ‘gewoon’ doorgaat. Er zijn signalen dat mensenhandel zich voor een deel heeft verplaatst naar de digitale wereld, online misbruik van kinderen wereldwijd neemt toe. Het aantal kwetsbare mensen groeit. Maar wat gebeurt er nu werkelijk online en wat gebeurt er in de ‘buitenwereld’? We hebben er met z’n allen onvoldoende zicht op. Wij hebben als CoMensha met een aantal ketenpartners de krachten gebundeld en proberen de komende maanden middels systematisch onderzoek meer zicht te krijgen op de effecten van corona op mensenhandel.  

Ondanks alle hulppakketten van de overheid: mensen raken hun baan kwijt, er zijn meer mensen die in de financiële problemen raken, de voedselbanken zien een toename van 5%, met uitschieters van meer dan 10%. Slachtoffers van mensenhandel die sowieso al kwetsbaar zijn, worden extra kwetsbaar voor uitbuiting. Ons bereiken verhalen van sekswerkers die nu bijvoorbeeld extra risicovolle werkzaamheden moeten verrichten. We krijgen signalen dat er meer jongeren online worden geronseld voor criminele activiteiten. Seksueel misbruik van kinderen online neemt toe. Daarnaast zullen meer mensen kwetsbaar worden voor uitbuiting. Mensenhandelaren zoeken naast de bestaande mogelijkheden, naar nieuwe manieren om geld te verdienen. Alle reden om alert te zijn. 

Ook op de middellange en lange termijn zullen de gevolgen naar verwachting aanzienlijk zijn, de pandemie zal ook nieuwe kansen creëren voor mensenhandelaren. De economische instabiliteit in de derde wereld zal zeer waarschijnlijk verder toenemen, met alle gevolgen voor de smokkel van en handel in mensen van dien. Lessen uit eerdere crises. Kwetsbare gemeenschappen, met name risicogroepen als mensen die in armoede leven,  worden in tijden van crisis meestal toegankelijker voor mensenhandelaren. Door economische tegenslag en stijgende werkloosheid zijn mensen ontvankelijker voor bijvoorbeeld rekrutering voor criminele activiteiten of gedwongen sekswerk. Mensenhandelaren zullen in die gemeenschappen infiltreren en zichzelf profileren als aanbieders van werk en diensten.

Bescherm de risicogroepen: zorg dat ze voldoende toegang hebben tot veilige opvang, adequate gezondheidszorg, psychologische begeleiding, juridische hulp, etc. Zet beschermings- en ondersteuningsmaatregelen, zodat deze mensen geen/niet opnieuw slachtoffer worden van uitbuiting. 

Er zal op nationaal en internationaal niveau volop moeten worden samengewerkt om slachtoffers op te sporen en mensenhandelaren en hun netwerken uit te schakelen. Als we niet alert genoeg zijn, zullen er nog veel meer slachtoffers komen en zullen zij onvoldoende worden gesignaleerd en beschermd. 

Extra alertheid van opsporingsdiensten en de eerstelijns hulpverleners om slachtoffers van mensenhandel te herkennen en op te sporen is zeker nu dringend nodig!

Ina Schuin