RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

COSM deskundigheid bevorderingsdag

Op donderdag 26 november 2015 heeft CoMensha voor de medewerkers van de COSM's een deskundigheid bevorderingsdag georganiseerd. Er waren 18 deelnemers uit de verschillende COSM's.
De dag vond plaats in Utrecht en stond in het teken van cultureel sensitieve hulpverlening en religieuze kaders van Nederlandse hulpverleners t.o.v religieuze kaders van West Afrikaanse slachtoffers van mensenhandel.
Jette van Ravesteyn presenteerde een deel van haar master scriptie "Lichamelijk aanwezig" over de manier waarop Nederlandse hulpverleners omgaan met slachtoffers van mensenhandel uit Nigeria. Laurens ten Kate van de Universiteit voor Humanistiek vertelde over het religieuze landschap van West Afrika, hij ging met name in op de achtergronden van het pentacostalisme en welke invloed dit heeft op de maatschappij in West Afrika, en het leven van West Afrikaanse slachtoffers in Europa.

In het middag programma gaf Janet Rodenburg van Pharos een training over cultureel sensitieve communicatie. Waarbij deelnemers werden uitgedaagd stil te staan bij hun eigen waarden en normen, en Nederlandse manieren van communiceren t.o.v. niet Nederlandse cliënten.

Het merendeel van de deelnemers heeft de dag als positief ervaren. Een van de deelnemers gaf aan na het volgen van de dag bewuster stil te staan wat het voor een mogelijk getraumatiseerde persoon uit een andere cultuur kan betekenen om geconfronteerd te worden met de Westerse cultuur een andere deelneemster gaf aan dat ze de rol die religie speelt bij haar cliënten mee gaat nemen in haar hulpverlening.

We sloten de dag af met een borrel.

Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van november 2015.