KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

COSM Themadag

Op donderdag 21 april organiseert CoMensha opnieuw een themadag ten behoeve van deskundigheidsbevordering van de medewerkers van de COSM. De Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel biedt slachtoffers van mensenhandel een veilige opvangplek zodat de uitbuitingssituatie kan stoppen. Niet-Nederlandse volwassen slachtoffers van mensenhandel en hun kinderen worden hier opgevangen.

Om de kennis en expertise van de COSM-medewerkers vast te houden organiseert CoMensha elk jaar een themadag. Dit jaar staan slachtoffers van mensenhandel uit Oost-Europa centraal. Het zal gaan over de relevante wet- en regelgeving maar ook over hoe om te gaan met cultuurverschillen in het algemeen en in de opvoeding. Daarnaast zal aandacht worden gegeven aan het onderwerp LHTB en hoe diversiteit in seksualiteit en cultuur in elkaar grijpen.
 


 


Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2016-1