RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Dat.act

25-27 november 2013
CoMensha heeft een presentatie gegevens over haar werkzaamheden tijdens de Europese Conferentie in Berlijn 'Data Protection and right to privacy for marginalized groups: a new challenge in anti-trafficking Policies". De bijeenkomst is onderdeel van het KOK en La Strada International project over gegevensbescherming 'Dat.Act dataprotection in anti-trafficking action'.
Experts werkzaam bij overheden, NGO's, internationale organisaties en universiteiten uit 15 Europese landen hebben hun bijdrage geleverd. Uit de discussies kwam naar voren dat er een spanningsveld is tussen de steeds grotere behoefte aan gegevens van overheden en monitoringsorganen en gegevensbescherming.