RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Datacollectie versus dataprotectie

Een van de kerntaken van CoMensha is het verzamelen van registratiegegevens van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel ten behoeve van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Voor het mogen verzamelen van registratiegegevens gelden wettelijke eisen.
De CoMensha-registratie is dan ook aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Wij werken momenteel aan een nieuw registratiesysteem. Onderdeel hiervan is ook het up-to-date maken van onder andere de privacy-protocollen.

In dit kader heeft CoMensha deelgenomen aan de Europese conferentie in Berlijn 'Data Protection and right to privacy for marginalized groups: a new challenge in anti-trafficking Policies". De bijeenkomst is onderdeel van het KOK en La Strada International project over gegevensbescherming "datAct dataprotection in anti-trafficking action". CoMensha heeft als onderdeel van een paneldiscussie een presentatie gegevens over haar werkzaamheden.
Experts werkzaam bij overheden, NGO's, internationale organisaties en universiteiten uit 15 Europese landen hebben hun bijdrage geleverd. Uit de discussies kwam naar voren dat er een spanningsveld is tussen de steeds grotere behoefte aan gegevens van overheden en monitoringsorganen en gegevensbescherming.

Gulnara Shahinian, de Speciale VN Rapporteur over hedendaagse vormen van slavernij, gaf het als volgt weer: "Data protection in anti-trafficking action is often referred to as a mere technical approach to protect data against unauthorized access. The real challenge of data protection, however, lies in the very core of fundamental human rights protection: the right to privacy and protection against surveillance for exploited and enslaved people".

De conferentie diende als input voor een nog te verschijnen rapport. Het rapport bevat het internationaal juridisch kader waarbinnen het verzamelen van registratiegegevens valt.

Meer informatie:http://datact-project.org/startseite.html