JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

De aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in de toekomst

Wat is er nodig voor de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in de toekomst? Deze vraag is voorgelegd aan verschillende deskundigen en betrokkenen bij de aanpak van deze complexe problematiek. Hun inzichten geven stof tot nadenken over welke aanpak en acties nodig zijn. 

Deze inzichten zijn gebundeld in het kader van het symposium over de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen op 19 mei 2022. Dit was tevens het afscheidssymposium van Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar, die per 22 mei 2022 is gestopt als Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. 

‘Voor de toekomstige aanpak van mensenhandel is het allereerst belangrijk dat mensenhandel hoog op de agenda blijft staan en dat de belangen van slachtoffers veel meer leidend gaan worden. Slachtoffers dienen beter gesignaleerd te worden en vervolgens ook de bescherming te krijgen waar ze volgens wet- en regelgeving recht op hebben. Er is nu te weinig zicht op slachtoffers, waardoor zij onnodig lang in de uitbuitingssituatie blijven zitten. En als ze dan eenmaal gesignaleerd worden, dan krijgen ze vaak niet de juiste bescherming, bejegening en hulpverlening. Dat geeft slachtof - fers weinig vertrouwen in het systeem. Luisteren naar de stem van ervaringsdeskundigen om het systeem te verbeteren, is dan ook mijn oproep.’  - Ina Hut, directeur-bestuurder van CoMensha.

Lees de publicatie hier