JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

De nieuwe maandrapportage is beschikbaar

Demaandrapportage augustus-september is er. In deze rapportage weer diverse gegevens over alle bij CoMensha aangemelde mogelijke slachtoffers van mensenhandel tot en met september. In de rubriek 'Uitgelicht' krijgt u informatie over het nieuwe registratiesysteem dat CoMensha binnenkort in gebruik gaat nemen.