KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

De nieuwe maandrapportage staat klaar

De laatste maandrapportagevan 2013 staat voor u klaar op deze site. In december wordt er geen maandrapportage gemaakt. In deze maandrapportage hanteert CoMensha een nieuwe indeling in soorten mensenhandel. We volgen hierin de Europese Richtlijn Directive 2011/36/EU, artikel 2.3
Met deze nieuwe indeling wordt de zichtbaarheid van de verschillende vormen van mensenhandel in Nederland vergroot en worden ontwikkelingen en trends rond uitbuiting beter inzichtelijk.