JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

de Volkskrant: Kinderen adopteren uit buitenland wordt weer mogelijk, als lokale opvang geen optie is

Adoptie van kinderen uit het buitenland wordt toch weer mogelijk. Een nieuw op te richten bemiddelingsorganisatie moet erop toezien dat corruptie, kinderhandel en fraude worden uitgebannen. Bovendien moet altijd eerst in het land van herkomst gezocht worden naar passende opvang.

Dat schrijft Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming, maandag in een brief aan de Kamer. Zolang opvang in de eigen omgeving niet mogelijk is in bepaalde herkomstlanden, zal adoptie naar Nederland een optie blijven als het kind daarmee gediend is. Dat heeft Weerwind besloten na gesprekken met betrokkenen. De komende tijd zal de minister het stelsel concreter invullen.

Na het vernietigende rapport van de commissie-Joustra, een onderzoek naar misstanden bij adopties in de jaren 1967 tot 1998, werd in februari 2021 alle interlandelijke adoptie opgeschort. De commissie twijfelde of een alternatief systeem mogelijk was. Nu er een nieuw, gecentraliseerd stelsel wordt opgetuigd, vragen kenners zich af: hoe gaat de overheid erop toezien dat misstanden worden uitgebannen?

'Onmogelijk te monitoren'

‘Het is voor de overheid onmogelijk om daarop te monitoren in het land van herkomst’, zegt Ina Hut, voormalig directeur-bestuurder van bemiddelingsbureau Wereldkinderen. ‘De overheid heeft daar geen bevoegdheid en middelen voor. Ik heb het zelf in 2008 meegemaakt op de Nederlandse ambassade in China. De diplomaten zeiden dat ze wisten dat de papieren van de kinderen niet klopten, maar dat ze geen mandaat hadden om die te controleren.’

Dat de minister nu benadrukt dat kinderen alleen geadopteerd mogen worden als er geen opvang ter plekke gevonden kan worden, maakt ook geen indruk op Hut, die tegenwoordig directeur-bestuurder is van CoMensha, het coördinatiecentrum tegen mensenhandel. ‘Die voorwaarde bestaat al sinds het Haags Adoptieverdrag uit 1995. Dat is telkens met voeten getreden.’

*Dit artikel verscheen eerder op de website van de Volkskrant. Lees het volledige artikel hier