KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Do you want to know more about Human Trafficking?


... than read all about it on https://english.wegwijzermensenhandel.nl.

In 2015 is de website Wegwijzer Mensenhandel gelanceerd. CoMensha zit samen met Slachtofferhulp Nederland en het ministerie van Justitie en Veiligheid in de redactie van deze site. Om het bereik te vergroten is er nu ook een Engelse versie van dit platform beschikbaar. De website brengt het gehele ondersteuningsproces van signalering tot compensatie in kaart.

De website richt zich in eerste instantie op professionals om hen te helpen de verschillende slachtoffers naar het juiste hulp- en ondersteuningsaanbod door te verwijzen. Op de site zijn profielen van de betrokken organisaties opgenomen waarop het ondersteuningsaanbod van de organisatie beschreven wordt en contactgegevens opgenomen zijn. Zo zijn er onder andere organisaties opgenomen die juridische bijstand leveren, organisaties die medische en psychische hulp kunnen bieden en organisaties die voor de opvang van slachtoffers zorgen.

Naast professionals kunnen ook (mogelijke) slachtoffers en bezorgde burgers op de wegwijzer terecht voor informatie.