RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Drie vragen aan Frédérique Janssen, adviseur aanpak mensenhandel bij CoMensha

Het team van CoMensha bestaat uit een kleine twintig idealistische professionals die zich dagelijks inzetten voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel. Frédérique Janssen (32) versterkt onze organisatie sinds 1 mei als adviseur aanpak mensenhandel. Vanuit haar rol adviseert ze ketenpartners en ondersteunt ze gemeenten bij de ontwikkeling van hun lokale aanpak. We vroegen Frédérique wat haar drijft en wat ze wil bereiken. 

Wanneer en waarom ben je je gaan inzetten voor de aanpak van mensenhandel?  
  
Al sinds mijn studietijd ben ik gepassioneerd over de aanpak van mensenhandel. Dit begon volgens mij met het zien van de film ‘Taken’. Mensenhandel gaat over mensen die te maken hebben met dwang in de vorm van bijvoorbeeld geweld of misleiding. Slachtoffers leven vaak niet in vrijheid en veiligheid. En ze zijn vaak te bang of niet in staat om aangifte te doen. Ik vind dat dit niet mag gebeuren en wil hier iets tegen doen. Gelukkig mag ik sinds een paar jaar bijdragen aan de aanpak van mensenhandel. Er valt nog veel te doen.

In je vorige functie adviseerde je de gemeenten Hillegom, Lisse & Teylingen (HLT) en Barneveld bij de ontwikkeling van hun lokale aanpak mensenhandel. Waarom heb je de overstap naar CoMensha gemaakt? En welke lessen neem je mee?  
  

Voor de gemeenten Hillegom, Lisse & Teylingen en Barneveld had ik de opdracht om beleid aanpak mensenhandel te maken. Ik ben blij dat ik nu vanuit CoMensha andere gemeenten mag adviseren hierbij naar aanleiding van mijn ervaringen. Vaak loopt er binnen de gemeente al één en ander op de aanpak van mensenhandel. Waar meestal nog verbetering mogelijk is, is de verbinding tussen zorg en veiligheid. En het creëren van meer bekendheid van de verschillende verschijningsvormen van mensenhandel en de organisaties die zich bezighouden met de aanpak hiervan. Ook de link met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM) en Veilig Thuis moet niet vergeten worden.

Wat wil je in de komende jaren voor de aanpak van mensenhandel bereiken?  
  
Dit jaar staan gemeenten voor de taak om beleid voor de aanpak van mensenhandel te hebben. Als adviseur aanpak mensenhandel wil ik eraan bijdragen dat zoveel mogelijk gemeenten goed beleid op de aanpak hebben. Daarnaast blijft het creëren van meer bewustwording over de verschillende verschijningsvormen van mensenhandel een speerpunt. Dit doen we onder andere door de Open Je Ogen tentoonstellingen, maar ik wil ook op andere manieren zoveel mogelijk mensen attent maken op de verschillende vormen van mensenhandel en waar zij signalen kunnen melden. Tot slot wil ik bijdragen aan het versterken van de expertise op het thema mensenhandel bij verschillende organisaties en daar waar nodig de werkwijzen en onderlinge samenwerking verbeteren.