JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Eerste aanbevelingen Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

Tijdens de corona-pandemie kwamen er verhalen naar buiten over zorgwekkende schendingen van de naleving van de RIVM-richtlijnen op werkplekken en woonlocaties met veel arbeidsmigranten. De FNV en CNV stuurden hierover, mede namens CoMensha en FairWork, een brief naar de Tweede Kamer, met als doel deze problematiek op de agenda te krijgen. Gelukkig is hier actie op ondernomen en is onlangs het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer, van start gegaan. Het Aanjaagteam heeft de afgelopen weken met veel ketenpartners gesproken (o.a. de VNG en CoMensha) en heeft de eerste aanbevelingen gedaan. 

400.000 arbeidsmigranten 
In Nederland wonen en werken ruim 400.000 arbeidsmigranten uit andere EU-landen. Zij hebben meestal tijdelijke contracten, verdienen vaak het minimumloon, wonen dicht op elkaar en reizen vaak in overvolle busjes gezamenlijk naar hun werk. Dat leidt tot een hoger risico op corona en kan zelfs leiden tot een ‘brandhaard’ van coronabesmettingen. Dat is een gevaar voor de gezondheid van de arbeidsmigrant, maar geeft ook risico’s voor de volksgezondheid. Een complicerende factor is dat de huisvesting en zorgverzekering van een arbeidsmigrant vaak samenhangt met hun arbeidscontract. Dat kan praktisch zijn, maar maakt arbeidsmigranten ook afhankelijk van hun werkgever, volgens aldus het Aanjaagteam. Consequentie daarvan kan zijn dat als werkgevers het arbeidscontract stopzetten, arbeidsmigranten dan ook meteen hun woning en zorgverzekering verliezen. 

Emile Roemer: “We hebben allemaal de problemen op het nieuws gezien de afgelopen weken. Het is zaak dat we nu heel snel handelen. Arbeidsmigranten moeten anderhalve meter afstand kunnen houden van anderen, net als iedereen in Nederland. Dat geldt op de werkvloer, in hun woning en bij het vervoer in de busjes en auto’s waarin zij vaak reizen. Daarover moeten we strengere afspraken gaan maken, die ook gehandhaafd gaan worden. Het is nu aan het kabinet om daar stappen in te zetten. Gelukkig heb ik gezien dat het op veel plaatsen al wel goed geregeld is. Het kan dus wel.” 

Aanbevelingen
Volgens het Aanjaagteam moeten arbeidsmigranten beter geregistreerd worden. Het ontbreekt nu nog vaak bij werkgevers aan een goede administratie, waardoor het onduidelijk is waar arbeidsmigranten wonen, en met wie dan precies. Uitzendbureaus en bedrijven waar uitgezonden arbeidsmigranten werken moeten verplicht worden te allen tijde het woonadres en telefoonnummer of e-mailadres van hun medewerkers te kunnen verstrekken. Dat is niet alleen van belang voor goede bedrijfsvoering. Bij een coronabesmetting op de werkvloer is dergelijke registratie essentieel om verdere besmettingen tegen te kunnen gaan. 

Ook wil het Aanjaagteam dat arbeidsmigranten zich, net als andere werkenden in Nederland, in hun woon-werkverkeer moeten kunnen houden aan de anderhalve meter afstand-regel. Vervoer met meerdere mensen in een busje past daar niet bij. Wel kunnen uitzendbureaus zorgen voor elektrische fietsen, touringcars of ander vervoer. De voornaamste reden hiervoor is dat het voor handhavers op dit moment niet te controleren valt wie er met wie in één huis woont. 

Daarnaast moeten uitzendbureaus ervoor zorgen dat arbeidsmigranten de beschikking krijgen over een eigen slaapkamer, zegt het Aanjaagteam. Dat zorgt voor een lager besmettingsrisico. Maar ook los van corona is het onwenselijk dat mensen hun slaapkamer moeten delen met vreemden. Het Aanjaagteam erkent dat er op dit moment gebrek aan woonruimte is, wat het lastig maakt om deze nieuwe norm op korte termijn landelijk te realiseren. Daarom adviseert het Aanjaagteam het kabinet om te beginnen bij uitzendbedrijven met een hoog coronarisico. Zij moeten er op korte termijn voor zorgen dat arbeidsmigranten een eigen slaapkamer hebben. 

Deze maatregelen moeten op korte termijn het risico op coronabesmetting bij arbeidsmigranten sterk verminderen. Maar Nederland kent al jarenlang teveel misstanden rondom arbeidsmigranten. Daarom werkt het team aan een tweede advies voor het kabinet, met adviezen voor meer structurele maatregelen. Doel daarvan moet zijn om de afhankelijkheid van arbeidsmigranten van hun werkgever te verkleinen en hun positie te versterken. Zo wil het Aanjaagteam dat er een centraal informatiepunt komt voor arbeidsmigranten, die nu vaak niet weten welke instanties waarover gaan. Ook werkt het Aanjaagteam aan voorstellen voor verdere regulering van de uitzendbranche, betere samenwerking tussen toezichthouders en betere huurbescherming voor arbeidsmigranten. 

Directeur-bestuurder Ina Hut: “Wij pleiten al langer voor verbetering van arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten en zijn erg blij met de eerste aanbevelingen. En, alhoewel het eerder had moeten gebeuren, het is belangrijk dat er nu doorgepakt wordt en dat er structurele en duurzame verbetering komt in de positie van arbeidsmigranten.”  

Lees het hele rapport met aanbevelingen