KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Eerste kamer akkoord met implementatie richtlijn

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het voorstel ter implementatie van de richtlijn betreffende voorkoming en bestrijding van mensenhandel.

De richtlijn bevat zowel strafrechtelijke bepalingen (delictsomschrijving, sancties, rechtsmacht), als preventieve en beschermende maatregelen.