JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Eerste Kamer akkoord met implementatie Richtlijn

Na een plenair debat heeft de Eerste Kamer op 5 november jl. ingestemd met het wetsvoorstel om de EU-mensenhandelrichtlijn te implementeren. De minister van Veiligheid en Justitie streeft ernaar om de wet zo spoedig mogelijk in werking te laten treden.
Een gevolg van de implementatie is dat de definitie van mensenhandel aangepast wordt. Gedwongen bedelarij wordt onder het begrip mensenhandel gevoegd.

Meer informatie over de EU-mensenhandelrichtlijn