KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Eerste Kamer stemt in met Jeugdwet

De Eerste Kamer heeft op 18 februari ingestemd met de nieuwe Jeugdwet. Hoewel de Nationaal rapporteur de Jeugdwet op bepaalde punten nog onvolledig acht, verwacht zij dat deze wet de gemeenten in principe goed in staat stelt om de jeugdhulp te organiseren voor jeugdigen en hun ouders. Lees meer