JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Eindcongres Mensenhandel UvA

Donderdag 13 december jl. gaf CoMensha 'acte de présence' bij het eindcongres Mensenhandel van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het congres werd georganiseerd door het studententeam dat het vak ´Beginselen van de Democratische Rechtsstaat´ volgt.

Tijdens de opleiding, onder begeleiding van mr.dr.drs. Jill Coster van Voorhout, hebben de 150 masterstudenten in het kader van de 'Amsterdam Law Practice' op verschillende terreinen een dossierthema op het gebied van mensenhandel nader onderzocht.

De studenten overhandigden de onderzoeksresultaten symbolisch aan Maarten Abelman van het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel. De resultaten worden nog gebundeld en binnenkort gedeeld.

Opsporing daders en bescherming slachtoffers
Het congres begon met een keynote van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Herman Bolhaar. Vervolgens waren er twee paneldiscussies. De eerste paneldiscussie ging over de opsporing van mensenhandel, de tweede paneldiscussie ging over de vervolging van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers.

Brian Varma heeft in het tweede deel een presentatie gegeven over CoMensha en enkele knelpunten benoemd als het gaat om de bescherming van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel.
Andere plenaire sprekers waren Gert Buist (EVIM), Nadine Vaes (Inspectie SZW), Anne de Leeuw (OM), Jesca Groenendijk (Schadefonds Geweldmisdrijven) en Frederike Ambagtsheer (Erasmus MC).

Binnententoonstelling #OpenJeOgen
Om extra aandacht voor de opleiding en het thema mensenhandel te genereren, heeft CoMensha samen met de UvA eind augustus een speciale Engelstalige binnententoonstelling van 'Open your eyes for human trafficking' gerealiseerd. De fototentoonstelling is ook begin 2019 nog bij UvA te bekijken.

Bekijk hierbij een filmpje dat de studenten hebben opgenomen over mensenhandel.
 Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief van december 2018