LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Eindelijk gerechtigheid

Toegang tot compensatie voor slachtoffers van mensenhandel
(download hier onderstaand nieuwsbericht in pdf-formaat)

Vandaag, 18 oktober 2016, op de Europese Dag tegen Mensenhandel, roepen wij alle Europese regeringen op om de hieronder beschreven actiepunten te implementeren, zodat slachtoffers van mensenhandel daadwerkelijk toegang hebben tot hun recht op compensatie en alle barriéres die dat voorkomen worden weggenomen.

De meeste Europese landen hebben wetgeving aangenomen waarmee slachtoffers van misdrijven compensatie kunnen claimen. Het blijkt echter in de praktijk moeilijk zo niet onmogelijk te zijn om daadwerkelijk een beroep te doen op hun recht op compensatie.

Hoewel compensatie een internationaal erkend recht is voor slachtoffers van mensenhandel zijn er barriéres die het daadwerkelijk claimen van dit recht in de weg staan.

Barriéres zijn onder andere het gebrek aan kennis bij de politie en binnen het juridisch systeem over het recht op compensatie, het ontbreken van juridische hulp en informatie voor slachtoffers, het uitstel en de duur van juridische procedures, en, in het geval van buitenlandse slachtoffers, terugkeer naar hun land van herkomst voordat er een einduitspraak is. Ook kan compensatie uitblijven omdat migranten ongedocumenteerd in Nederland verblijven.

Het is moeilijk voor slachtoffers van mensenhandel om compensatie te krijgen omdat de mensenhandelaren vaak niet worden gevonden of niet worden veroordeeld. Zelfs wanneer compensatie is toegekend, is het lastig voor slachtoffers om de compensatie daadwerkelijk te ontvangen wanneer ze dit zelf bij de mensenhandelaren moeten verhalen. Mensenhandelaren verplaatsen hun vermogen naar het buitenland of laten zich failliet verklaren om te voorkomen dat hun bezittingen worden geconfisqueerd en dat ze compensatie moeten betalen.

Compensatie voor slachtoffers van mensenhandel is een kernelement van gerechtigheid: het betekent rechtvaardigheid voor de slachtoffers en erkenning van hun recht verhaal te halen. Het helpt slachtoffers van mensenhandel om hun toekomst in eigen hand te nemen en vermindert de kans dat ze opnieuw slachtoffer worden van mensenhandelaren.

Compensatie is een belangrijk instrument dat een herstellende, bestraffende en preventieve werking heeft. Slachtoffers van mensenhandel zijn onderworpen aan vormen van fysiek, mentaal, economisch en vaak seksueel misbruik. De uitbuiting die ze hebben ondergaan kan leiden tot gezondheidsproblemen, emotioneel trauma en verlies van inkomsten. Door toegang tot compensatie mogelijk te maken wordt het slachtoffer ondersteund in herstel, en dit draagt tevens bij aan het bestraffen en afschrikken van mensenhandelaren.

Zolang de barriéres niet worden weggenomen zijn Europese regeringen niet in staat om aan hun verplichting te voldoen die volgt uit artikel 17 van EU Richtlijn 2011//36/EU dat voorschrijft dat EU lidstaten toegang tot compensatie voor slachtoffers van mensenhandel moeten garanderen.

We roepen daarom de Europese overheden op om het recht op compensatie te erkennen en alle barriéres weg te nemen die het recht op compensatie verhinderen. Op deze manier kunnen Europese overheden ervoor zorgen dat recht wordt gedaan aan slachtoffers van mensenhandel.

Tien actiepunten om toegang tot compensatie voor slachtoffers van mensenhandel te garanderen:

10 actiepunten

 


 1. Informeer slachtoffers van mensenhandel over hun rechten, inclusief het recht om compensatie te claimen.

 2. Voorzie slachtoffers van mensenhandel in toegang tot gratis juridisch advies om hen te ondersteunen in compensatieclaims, inclusief civiele claims die de veroordeling van de mensenhandelaar dienen te volgen.

 3. Maak compensatie een kernelement van strafrechtelijke vervolging, faciliteer en motiveer rechtbanken te oordelen over compensatieclaims en zorg ervoor dat er een effectief mechanisme is om compensatiebesluiten uit te voeren en zo daadwerkelijke betaling aan slachtoffers mogelijk te maken.

 4. Garandeer dat slachtoffers van mensenhandel toegang hebben tot bestaande compensatiefondsen voor slachtoffers van geweldsmisdrijven, ongeacht hun nationaliteit, verblijfsstatus of de sector waarin ze zijn uitgebuit.

 5. Verzeker dat mensen die uitgebuit zijn in een ongereguleerde sector of die niet legaal in Nederland werken of verblijven ook toegang hebben
  tot compensatie.

 6. Train advocaten, officieren van justitie en rechters over het belang van compensatie voor slachtoffers van mensenhandel en informeer hen over de rol die zij kunnen spelen om het mogelijk te maken voor slachtoffers hun recht te claimen en compensatie te krijgen.

 7. Verkort civiele procedures zodat ze een gemakkelijker en goedkoper middel worden voor slachtoffers van mensenhandel om hun recht te claimen, en garandeer dat slachtoffers geen onredelijke hoge kosten hoeven te maken om deze procedures aanhangig te maken.

 8. Waarborg dat slachtoffers onbetaald loon of verlies van inkomsten en immateriële schade krijgen vergoed, ongeacht hun verblijfsstatus.

 9. Faciliteer financiële onderzoeken en snellere inbeslagname van bezittingen van daders en gebruik deze financiële middelen om de compensatie van slachtoffers van mensenhandel te garanderen.

 10. Promoot een effectief transnationaal verwijsmechanisme tussen politie, financieel rechercheurs, NGOs en advocaten om compensatie ook te kunnen garanderen wanneer slachtoffers terug naar hun land van herkomst zijn of wanneer de bezittingen van mensenhandelaren zich in het
  buitenland bevinden.


 11.  


Deze campagne maakt deel uit van het Balkans ACT NOW II project dat zich richt op het monitoren van nationaal beleid ter preventie van mensenhandel en op de verbetering van toegang tot juridische hulp en compensatie voor slachtoffers van mensenhandel. Zie verwante (of gerelateerde) publicaties www.nadoknadimo.org/documents

181016-overzicht-samenwerkende-organisaties-eindelijk-gerechtigheid-toegang-tot-compensatie-voor-slachtoffers-van-mensenhandel