KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Enquête Aanpak mensenhandel in gemeenten van start

Alle colleges van B&W van de 355 gemeenten hebben op maandag 1 april 2019 de enquête ‘aanpak mensenhandel in gemeenten’ ontvangen. Het betreft een 0-meting waarmee VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en CoMensha (het landelijke Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel) inzichtelijk gaan maken waar gemeenten op dit moment staan bij het vormgeven van hun (regionale) aanpak van mensenhandel. Gemeenten kunnen tot 25 april a.s. reageren.

De resultaten bieden gemeenten duidelijke aanknopingspunten bij het vormgeven van hun aanpak en de mogelijkheid om via best practices van elkaar te leren. Medio mei zullen de eerste resultaten bekend zijn.

Download hier de begeleidende brief die naar de colleges van B&W verstuurd is. Met daarin ook meer informatie over de IBP-afspraken omtrent mensenhandel.

Vragen over de enquête? Ga hier naar de Q&A pagina. Deze pagina wordt regelmatig geüpdatet. Neem voor specifieke vragen over het onderzoek aub contact op voorgemeenten@comensha.nl

Meer weten?
Voor meer informatie over het project aanpak mensenhandel of met ondersteuningsvragen kunt u terecht bij Barbara Schmeits van het VNG via barbara.schmeits@vng.nl en/of bij Marcus de Koning-Man en Helen de Jong van CoMensha via voorgemeenten@comensha.nl 

Kijk ook op de speciale projectpagina voor gemeenten van CoMensha en/of de website van het VNG