KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Ervaringsverhaal Sameena maakt grote indruk op bestuurders regio Rotterdam

Op maandag 9 april jl. was CoMensha aanwezig bij een Leerhuis op het stadskantoor te Dordrecht, georganiseerd door De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR). Dit keer was het thema mensenhandel/mensensmokkel. Op de bijeenkomst met meerdere bestuurders kwam ook een ervaringsdeskundige aan het woord: CoMensha was hiervoor benaderd en Sameena van der Mijden was graag bereid hieraan deel te nemen. Haar verhaal maakte grote indruk op de aanwezigen.

Na de opening door burgemeester Jan Heijkoop, voorzitter van de VAR, en een inleiding op de thema's mensenhandel/mensensmokkel door burgemeester Peter Oskam van Capelle aan de IJssel/bestuurlijk voorzitter van de regionale tafel Mensenhandel, kwam Sameena aan het woord. Ze vertelde in alle openheid over haar achtergrond, haar uitbuitingssituatie, het moeilijke traject om los te komen van het verleden en hoe het nu met haar gaat. Zo is ze verwoed hardloopster en dat heeft haar geholpen in haar verwerking.

Lage(re) straffen
Er kwamen veel vragen vanuit het publiek, als ook van de bestuurders. Zo was onder andere burgemeester Aboutaleb van Rotterdam erg geïnteresseerd over het al dan niet aangifte doen en haar visie daarop. Slachtoffers van mensenhandel kiezen er namelijk vaak niet voor om aangifte te doen: het is een lang en moeilijk traject en vaak krijgt de dader, ondanks een hogere strafeis van het OM, een lage(re) straf van de rechtbank. Ook Sameena besloot daarom geen aangifte te doen. Ze richt zich nu vooral op haar toekomst en zet zich in om mensenhandel onder de aandacht te brengen bij anderen. Sameena heeft dat ook nu weer voortreffelijk gedaan!
 

  Meest indrukwekkend? Het verhaal van een slachtoffer.Dat wil je niet in je gemeente!
Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem op Twitter  

 


De VAR, een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) binnen de eenheid Rotterdam, organiseert vaker zogeheten Leerhuizen waarin verschillende veiligheidsthema's worden belicht. Ze functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden.

Kijk hier voor meer informatie over De VAR.
Meer weten over Sameena? Volg haar op Twitter @sammo1991

 

 

 Dit artikel is opgenomen in de nieuwsbrief april 2018