KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

EU Strategy on Combatting Trafficking in Human Beings 2021- 2025

De Europese Commissie heeft op 14 april 2021 de nieuwe EU Strategy on Combatting Trafficking in Human Beings 2021- 2025 uitgebracht. De nieuwe strategie ter bestrijding van mensenhandel is gericht op het voorkomen van criminaliteit, het berechten van mensenhandelaren en het beschermen en ondersteunen van slachtoffers. Wereldwijd maken handelaars in één jaar een geschatte winst van €29,4 miljard.

Door de COVID-19 pandemie is de verwachting dat meer mensen vatbaar zullen worden voor uitbuiting. Daarnaast is al zichtbaar dat mensenhandelaren meer online actief zijn. De strategie bevat maatregelen die de EU en de lidstaten in staat moeten stellen om krachtig op te treden tegen mensenhandel.

De EU-mensenhandelrichtlijn uit 2011 ligt aan de basis van de strategie. Door de Europese Commissie zal bekeken worden in hoeverre deze EU-richtlijn moet worden geactualiseerd. Verder richt de strategie zich op:

  • Vermindering van de vraag naar mensenhandel;
  • Doorbreken van het bedrijfsmodel van mensenhandelaars, online en offline;
  • Bescherming, ondersteuning en empowerment van de slachtoffers met een specifieke focus op vrouwen en kinderen;
  • Bevordering van internationale samenwerking.

De strategie is mede tot stand gekomen door consulatie van de lidstaten, het EU network of National rapporteurs and equivalent mechanisms en het EU Civil Society Platform against Trafficking in human beings. CoMensha is lid van dit platform en heeft via die lijn alsmede via La Strada International in maart input geleverd.

Aanvullende informatie
Press release
Factsheet
Questions and Answers

 

 ​