JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Europese roep om extra aandacht kwetsbare groepen w.o. arbeidsmigranten m.b.t corona

La Strada International (het Europese NGO Platform tegen mensenhandel, bestaande uit 25 lid-organisaties in 22 Europese landen en mede door CoMensha opgericht) roept ​​via een statement op om kwetsbare groepen die extra risico lopen in relatie tot het Covid-19 virus, waaronder arbeidsmigranten, beter te beschermen. 

Veel arbeidsmigranten, die van vitaal belang zijn om de economie van Europese landen draaiende te houden, geven aan dat ze door hun werkgever gedwongen worden om door te werken, zonder voldoende preventieve maatregelen tegen Corona. Sommigen worden zelfs gedwongen door te werken, terwijl ze ziek zijn. 

We vragen gerichte maatregelen ter bescherming en ondersteuning van deze extra kwetsbare mensen, in het belang van henzelf én in het belang van de volksgezondheid. 

Lees hier ons statement.