RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Evaluatie pilot kansloze aangiften

De politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) signaleren de laatste jaren aangiften van mensenhandel (die recht geven op een verblijfsvergunning verblijfsregeling mensenhandel) waarin niet of nauwelijks opsporingsindicaties zitten en waarin misbruik van de verblijfsregeling wordt vermoed.

Deze eindevaluatie geeft de ervaringen van de verschillende partijen die hebben deelgenomen aan de pilot weer.

Lees hier de evaluatie.