KIM
Ik stond onder druk van bedreigingen en mijn gevoel van schaamte was groot KIM

Evaluatie pilot Kansloze aangiften

In de periode van 5 september 2012 tot en met 31 augustus 2013 is de pilot Kansloze aangiften uitgevoerd door het Openbaar Ministerie in de Regio Noord en Rotterdam-Rijnmond en de Politie-eenheden Groningen, Friesland, Drenthe en Rotterdam-Rijnmond. De gender units van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Zwolle en Rijswijk hebben nog tot 1 januari 2014 de pilotzaken behandeld.

Doel van de pilot was: Het ontwikkelen van een landelijk toepasbare werkwijze voor IND, OM en Politie waardoor de verblijfsregeling mensenhandel voor slachtoffers van mensenhandel minder aantrekkelijk wordt voor misbruik en/of oneigenlijk gebruik. Dit wordt bereikt door middel van een versnelling en stroomlijning van de behandeling van de aangifte en aanvraag om een vergunning o.g.v. B8/3 en de eventueel daaropvolgende aanvraag voor voortgezet verblijf. De randvoorwaarde voor het bereiken van de doelstelling is dat efficiëntere en snellere procedures niet ten koste mogen gaan van de noodzakelijke zorgvuldigheid.

Tijdens de pilot hebben de partners van het strategisch overleg mensenhandel (CoMensha, FairWork, Jade, PMW, ACM, Moviera, MJD, Shop en Fier/CKM) aangegeven wat de gevolgen voor slachtoffers van mensenhandel kunnen zijn. Snellere doorlooptijden kunnen tot gevolg hebben dat een cliënt minder tijd heeft een band op te bouwen met een advocaat, het wordt lastiger om een verblijfsvergunning humanitair niet tijdelijk aan te vragen en de druk op cliënt neemt toe. CoMensha heeft deze punten bij de bespreking van de evaluatie nogmaals benadrukt.

Lees meer over de evaluatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-347099