KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Evaluatieonderzoek CoMensha onder ketenpartners

In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Annelies Dijkzeul van de Kwink Groep een evaluatieonderzoek onder ketenpartners van CoMensha uitgevoerd. De evaluatie is in februari 2016 afgerond.

Hoofdconclusie van de evaluatie is positief: de gesprekspartners vinden het bestaan van CoMensha essentieel. Daarbij zijn zij overwegend tevreden over de deskundigheid, ondersteuning en registratie van en door CoMensha. Tegelijkertijd worden aanbevelingen gedaan voor verbeteringen, zowel bij de uitvoering van CoMensha's kerntaken, als bij de keuze tussen de taken die CoMensha daarnaast op zich neemt.

De conclusies bieden CoMensha daarmee belangrijke aanknopingspunten voor verdere verbetering van de dienstverlening. Gegeven de netwerkfunctie van CoMensha, is het van belang dat stakeholders kennis nemen van de uitkomsten en van de vervolgstappen. Het rapport is dan ook toegestuurd aan de ketenpartners die meegewerkt hebben aan de evaluatie. Over de vervolgstappen zal op een later moment in breder netwerkverband worden gecommuniceerd.
 


 


Klik hier om terug te gaan naar nieuwsbrief 2016-1