LEO
Maandenlang leefde ik in mijn vrachtwagen
LEO

Financiële sector wil businessmodel van mensenhandelaren doorbreken

Het "Liechtenstein Initiative" organiseerde afgelopen vrijdag 28 juni tezamen met het ministerie van Buitenlandse Zaken een speciale bijeenkomst over hoe de financiële sector mensenhandel kan aanpakken.  Samen met andere landen en financiële instellingen werd besproken hoe het businessmodel van mensenhandelaren het beste kan worden doorbroken. Om het onderwerp kracht bij te zetten, waren de dertig portretten en verhalen van slachtoffers van mensenhandel van onze binnententoonstelling #OpenYourEyes te zien in de grote congreszaal van het ministerie.

Tijdens het openbare evenement werden discussies tussen overheidsfunctionarissen, commissarissen, de financiële sector over partnerschappen besproken om de aanpak van deze misdaden te versnellen. Onze directeur-bestuurder, Ina (H.R.) Hut was bij het evenement aanwezig en sprak vooraf ook nog kort met Stef Blok, de minister van Buitenlandse Zaken.

Verstoor het bedrijfsmodel
De minister ging in zijn speech in op het exploiteren van kinderen, vrouwen en mannen waarbij het uiteindelijke doel van de betrokken criminelen is om financieel te profiteren: "Om mensenhandel aan te pakken, moeten we oplossingen vinden die dit bedrijfsmodel verstoren (...) en door de uitwisseling van informatie tussen de overheid en de financiële sector te verbeteren". 

20190628 Liechtenstein OpenJeOgen - speech Stef Blok

De minister illustreerde de noodzaak van de aanpak van mensenhandel aan de hand van onze fototentoonstelling en ging in op het verhaal van NINA, één van de geportretteerden (tweede van links op bovenstaande foto). "Nina is op zeer jonge leeftijd getrouwd. Gedurende zes lange jaren was ze het slachtoffer van seksuele uitbuiting door haar schoonfamilie in haar eigen land. Ze hebben haar naar Nederland verhandeld met het doel haar hier ook te exploiteren. (...) Waarom zou iemand - laat staan ​​haar eigen echtgenoot en familieleden - dit doen met Nina? Omdat ze geld wilden verdienen. Het is zo simpel, cynisch en immoreel als dat. Mensenhandel is erg winstgevend."
Blok benadrukte in zijn speech dat de aanpak van mensenhandel alleen kan door nauw samen te werken, en hulp van de financiele sector onontbeerlijk is.

2019-06-28 Open je ogen voor mensenhandel in congreszaal van het min BuZa

Meer informatie
Lees hier de hele speech van de minister, en klik hier voor het eerder verzonden persbericht over de bijeenkomst.

Het Liechtenstein Initiative is een publiek-private samenwerking tussen de regering van Liechtenstein, Australië en Nederland, tezamen met de UN University Centre for Policy Rearch en meerdere consortia van banken, filantropische stichtingen en verenigingen.
Zie ook onze eerdere aankondiging van de conferentie.  


Over #OpenJeOgen
De fototentoonstelling #OpenJeOgen is een initiatief van CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen mensenhandel, in samenwerking met Stichting Open Mind en fotograaf Ernst Coppejans. Er is een buiten- en een binnententoonstelling beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Andere vertalingen kunnen via een QR-code worden geregeld.
Interesse om de tentoonstelling ook in uw stad of uw organisatie te laten zien? Neem dan contact op met Bernette Venema via b.venema@comensha.nl of (06) 44 94 43 42.