KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Flyer Voorkom Uitbuiting Vluchtelingen voor professionals

Begin maart lanceerde CoMensha een informatiecampagne gericht op vluchtelingen uit Oekraïne. Vluchtelingen zijn kwetsbaar om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. Daarom ontwikkelde CoMensha in samenwerking met het Rode Kruis, het Leger des Heils, Vluchtelingenwerk Nederland, FairWork en La Strada International een flyer met aandachtspunten. De flyer is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Oekraïens.

Voor professionals die met vluchtelingen werken, hebben de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) een flyer ontwikkeld. Daarin staat informatie over de verschillende verschijningsvormen van mensenhandel, signaleren en melden. Voor meer informatie wordt verwezen naar de uitgebreide toolkit van CoMensha. Download de flyer hier.

Flyer Voorkom uitbuiting van vluchtelingen
Flyer Voorkom uitbuiting van vluchtelingen