KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

FNV, CoMensha en La Strada International roepen Tweede Kamer op tot concrete acties tegen arbeidsuitbuiting

Op 28 september 2021 bracht de Rekenkamer een rapport uit over de aanpak van arbeidsuitbuiting in Nederland met de veelzeggende titel, “Daders vrijuit, slachtoffers niet geholpen.” De conclusies uit het rapport zijn hard en bevestigen waar vakbond FNV, CoMensha en La Strada International al jaren op wijzen: de aanpak van arbeidsuitbuiting in Nederland faalt. 

In een brief aan de Tweede Kamer roepen de ondertekenaars gezamenlijk op om tot concrete acties te komen en tot een betere aanpak van arbeidsuitbuiting in Nederland:

 • Meer proactieve, effectieve en gecoördineerde acties op arbeidsuitbuiting op te sporen
 • Handhaven met de bestaande middelen als het opleggen van boetes, stillegging, last onder

  dwangsom.

 • Focus op bekende risico’s en risicosectoren

 • Delen van relevante informatie middels publiek -private samenwerking

 • Verbeteren van toegang tot recht en compensatiemogelijkheden, waaronder ook het

  claimen van niet betaald loon

 • Duidelijke definitiebepaling ‘geringste aanwijzing’ waar al toe is opgeroepen in 2017 en

  bezwaarmogelijkheid

 • Aanpassing art. 273f Sr met een specifieke delictsomschrijving van strafrechtelijke

  arbeidsuitbuiting

 • Gerichte aanpak op het voordeel trekken van arbeidsuitbuiting zoals dit nu onder art. 273f

  Sr, lid 6 strafbaar is gesteld

 • Integrale uitvoering van de aanbevelingen van de Rekenkamer.

Lees de volledige brief van vakbond FNV, CoMensha en La Strada International hier