JILL
Het belangrijkste is dat ik mijn vertrouwen weer terug krijg JILL

Folder Categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel

Bericht: CoMensha heeft een speciale folder ontwikkeld met informatie over de categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel. De folder is in samenwerking met de opvanginstellingen PMW, ACM en Jade tot stand gekomen.

Download de CoMensha COSM brochure