RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Fototentoonstelling #OpenJeOgen van 16 april - 16 mei in Vlissingen

Van 16 april tot en met 16 mei a.s. staat de fototentoonstelling ‘Open Je Ogen voor mensenhandel’ in Vlissingen voor DEZB (bibliotheek) en Cinecity. Burgemeester van Sluis Marga Vermue en wethouder Albert Vader openen de tentoonstelling op 16 april om 16.00 uur samen met onze directeur-bestuurder Ina (H.R.) Hut. Geïnteresseerden zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Over mensenhandel
De fototentoonstelling bestaat uit dertig portretten en verhalen van slachtoffers. Dertig indringende portretten, die symbool staan voor het feit dat mensenhandel onder onze ogen plaatsvindt. Er zijn verschillende vormen van mensenhandel: seksuele uitbuiting, overige arbeidsuitbuiting, gedwongen criminaliteit en bedelarij en gedwongen orgaanverwijdering. Deze verschillende vormen van uitbuiting hebben met elkaar gemeen dat er sprake is van dwang van het slachtoffer en dat de mensenhandelaar er (veel) geld aan verdient.

Ook in Zeeland
Ook in Zeeland vindt mensenhandel plaats; gemeenten, opsporingsdiensten en zorg- en opvanginstellingen werken meer en meer samen om deze ernstige schending van mensenrechten tegen te gaan. Alle gemeenten zijn verplicht om in 2022 beleid te hebben op het gebied van mensenhandel. Tijdens de opening zal burgemeester van Sluis Marga Vermue, tevens bestuurlijk trekker van de aanpak van mensenhandel in Zeeland, hier meer over vertellen.

Mevrouw Vermue: “Alleen al in 2017 zijn er 1.076 mogelijke slachtoffers van mensenhandel door CoMensha in Nederland geregistreerd. Wij moeten niet wegkijken van wat onder onze ogen plaatsvindt. Mensenhandel is niet altijd direct herkenbaar. Deze fototentoonstelling helpt bij de bewustwording omdat de verhalen schrijnend zijn en van slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Ik zet me samen met de andere Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland in voor de bestrijding voor mensenhandel en vraag u: Kijk niet weg en Open Je Ogen!”.

30 portretten van slachtoffers in Nederland
De Zeeuwse gemeenten en Provincie Zeeland maken samen deze tentoonstelling mogelijk en de portretten met verhalen zullen ook tijdens het bevrijdingsfestival te zien zijn. Dat is geen toeval; mensenhandel is immers een moderne vorm van slavernij, vrijheidsberoving en onderdrukking, gebaseerd op angst.

De portretten zijn in opdracht van CoMensha en in samenwerking met stichting Open Mind tot stand gekomen en vastgelegd door fotograaf Ernst Coppejans. De krachtige foto’s brengen de ernst en de diversiteit van mensenhandel in Nederland in beeld. Want mensenhandel vindt pal onder onze ogen plaats. Ook in Zeeland. Open je ogen!

De tentoonstelling verhuist op 17 mei naar de gemeente Tilburg waar op 20 mei a.s. een Week tegen Mensenhandel plaatsvindt. 

Artikel in PZC, nieuws uit Zeeland
Lees ook het artikel ‘Mensenhandel gebeurt onder onze ogen, ook in Zeeland’ dat op 15 april 2019 in PZC is geplaatst, waarin naast Paulette de Kraker, projectleider ‘Geweld hoort nergens thuis’  en Ron Amperse, rechercheur bij AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel), ook onze directeur-bestuurder Ina Hut aan het woord komt.