KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Open je ogen nu in Alkmaar te zien

Ina Hut en burgemeester Piet Bruinooge openen de fototentoonstelling

Op dinsdag 15 mei jl. openden burgemeester Piet Bruinooge van de gemeente Alkmaar samen met Ina Hut, directeur-bestuurder CoMensha, de fototentoonstelling Open je ogen voor mensenhandel op de Paardenmarkt te Alkmaar. De fototentoonstelling is tot en met zondag 10 juni a.s. te zien.

Aan de openingshandeling op de Paardenmarkt ging een korte bijeenkomst met een aantal genodigden vooraf in de Prinsenzaal van het Stadhuis. Burgemeester Piet Bruinooge ging daarbij in op de verantwoordelijkheid van gemeenten bij de aanpak van mensenhandel. Dat er nog steeds gemeenten in Nederland zijn die zeggen dat er bij hen geen mensenhandel plaatsvindt, vindt hij erg zorgelijk en onbegrijpelijk. Bruinooge wil niet dat "we wegkijken en doen alsof er geen mensenhandel plaatsvindt". Ina Hut kon zijn zorg onderbouwen met meerdere voorbeelden van uitbuiting die ook in de regio Noord-Holland plaatsvinden. Ze bedankte Piet Bruinooge nadrukkelijk voor zijn passie en inzet tegen mensenhandel en ziet graag dat meerdere gemeenten in Nederland het goede voorbeeld doen volgen.

Bewustwording
Het was goed te zien dat gelijk na plaatsing van de grote displays al meerdere mensen de tijd namen om de foto's te bekijken en de verhalen te lezen. Opvallend was het aantal jongeren. We hopen dat deze verhalen bijdragen aan de bewustwording dat mensenhandel overal plaatsvindt en wellicht herkennen mensen situaties. Bij vragen kan altijd contact worden opgenomen met CoMensha of met het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM) die de zorgcoördinatie in de regio behartigt.

Lees meer over de reden waarom Alkmaar nu de fototentoonstelling heeft.
Zie ook het persbericht van de gemeente Alkmaar.

Aandacht in de media:
Alkmaar Centraal16 mei
Kort interview door NH Radio/Stephan Roest met Keetie Saman, zorgcoördinator te Noord-Holland, van het Amsterdam Coördinatiepunt Mensenhandel, voorafgaande aan de opening 15 mei. (kijk bij 15 mei, 15.00-16.00 uur rond 15.46 uur).
Interview met Ina Hut door Stijn Gabeler uit Alkmaar

Alkmaars Dagblad: Ina Hut, directeur-bestuurder CoMensha, opent Alkmaarse kaasmarkt

Spread in het Noordhollands Dagblad van 12 mei 2018