KIM
Ze hebben zich allemaal op afschuwelijke wijze aan mij vergrepen KIM

Fototentoonstelling Open Je Ogen vanaf 29 januari in Weert

'Open Je Ogen!' voor mensenhandel, de unieke fototentoonstelling van CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel, wordt maandag 29 januari jl om 15.30 uur geopend door burgemeester Jos Heijmans van de gemeente Weert in de vorm van een minisymposium over het onderwerp mensenhandel. De opening vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. De tentoonstelling 'Open Je Ogen' voor mensenhandel is door iedereen te bekijken van maandag 29 januari tot vrijdag 9 februari op de Wilhelminasingel tussen de oversteek bij de Stadhuispassage/Raphaëlpad en de kruising met de Wilhelminastraat/Nieuwe Markt.

Burgemeester Heijmans is portefeuillehouder mensenhandel in de Provincie Limburg. Hij zal kort ingaan op het bestrijden van mensenhandel als één van de thema's in het convenant 'Geïntegreerde aanpak georganiseerde misdaad' van de provincie Limburg. Daarnaast houdt Ina H.R. Hut, directeur-bestuurder van CoMensha, een presentatie over mensenhandel in Nederland en gaat specifiek in op de situatie in Limburg, waaronder het belangrijke aspect van zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel en de ketensamenwerking tussen hulpverlening en opsporingsdiensten.

Dertig paar ogen
Met de tentoonstelling, die uit dertig indringende portretten van slachtoffers van mensenhandel bestaat, wil CoMensha de omvang en diversiteit van mensenhandel in Nederland onder de aandacht brengen. De grote portretten van slachtoffers van mensenhandel staan symbool voor het feit dat mensenhandel onder onze ogen gebeurt, in Nederland. Ook in Weert. Dertig paar ogen die de duistere wereld van mensenhandel weerspiegelen. Verhalen van dertig dappere mensen, die het slachtoffer waren van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, gedwongen bedelarij, gedwongen criminaliteit, orgaanhandel. Schrijnende verhalen van vrouwen, mannen, jongens en meisjes. De slachtoffers willen dat ook Weert dit weet: mensenhandel is dichterbij dan wij denken: Open Je Ogen!

De gemeente Weert besteedt dezelfde week van de opening aandacht aan kunst. Open Je Ogen! is een mooi voorbeeld van hoe kunst een belangrijke maatschappelijke waarde kan vertegenwoordigen. Met de fototentoonstelling wordt kunst als middel ingezet om sociaal / maatschappelijke vraagstukken te belichten en mensen bewust te maken. Dientengevolge is ook wethouder Geert Gabriëls nauw bij de promotie van deze speciale tentoonstelling betrokken.
Weert is de 18de locatie in Nederland waar 'Open Je Ogen!' komt te staan. Eerder was de expositie te zien in o.a. Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden, Maastricht, Den Helder, Leiden, Utrecht, Tilburg, Breda, Wageningen, Groningen en Gouda. De fototentoonstelling is een initiatief van CoMensha en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met Stichting Open Mind en fotograaf Ernst Coppejans.