RAHUL
Doodsbang was ik, want ik was inmiddels illegaal en ik had geen idee van mijn rechten RAHUL

Freedom Fund en La Strada International publiceren onderzoeksrapport: 'Preventing human trafficking of refugees from Ukraine'

De Russische invasie van Oekraïne heeft geleid tot de grootste vluchtelingenstroom in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Net als in elke crisis maken mensenhandelaren misbruik van de onrust en kwetsbare mensen in nood. Helaas zijn er signalen dat vluchtelingen uit Oekraïne slachtoffer worden van seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting.

Om beter te begrijpen welke groepen mensen in het bijzonder risico lopen en waarom, heeft Freedom Fund samen met La Strada International een onderzoeksrapport gepubliceerd over de huidige hiaten in de aanpak van mensenhandel. Daaruit blijkt dat alleen reizende minderjarigen, ongedocumenteerde personen en mensen die geen toegang hebben tot de tijdelijke bescherming die in de EU-landen wordt geboden, het grootste gevaar lopen. Deze gevaren zullen toenemen naarmate de oorlog voortduurt.

Lacunes

Hoewel regeringen, internationale organisaties, maatschappelijke organisaties en gemeenschapsleiders stappen hebben ondernomen om vluchtelingen uit Oekraïne te beschermen tegen mensenhandel, blijven er volgens het rapport lacunes bestaan als gevolg van de beperkte capaciteit om resultaten te boeken. Zo wijzen de onderzoekers op de ongecoördineerde informatieverstrekking door verschillende organisaties, terughoudendheid onder vluchtelingen met registratie voor tijdelijke bescherming in het aankomstland, gebrek aan psychosociale ondersteuning en gebrek aan middelen en financiering.

Aanbevelingen

Het rapport bevat een reeks aanbevelingen voor regeringen, internationale organisaties, ngo’s en donoren, bedoeld om deze lacunes en behoeften in de aanpak van mensenhandel in Oekraïne en zijn buurlanden aan te pakken. Het rapport dringt ook aan op investeringen in de opleiding van eerstelijnswerkers in het herkennen van mensenhandel en officiële websites die geverifieerde arbeidsmogelijkheden voor vluchtelingen onder de aandacht brengen en zo het risico op arbeidsuitbuiting verminderen.

Het onderzoek is uitgevoerd en geschreven door Suzanne Hoff en Eefje de Volder. Suzanne Hoff is International Coordinator bij La Strada International. Dr. Eefje de Volder is adviseur aanpak Mensenhandel bij CoMensha, mede-oprichter van Impact: center against human trafficking and sexual violence in conflict en bestuurslid van La Strada International. Lees het rapport hier